Pastörisering ger säkra produkter med förlängd hållbarhetstid ​

Det främsta syftet med pastörisering är att göra produkter säkra att äta eller dricka. Det ökar även hållbarhetstiden och minimerar risken för att livsmedel förstörs. Pastörisering kan också användas för att ändra slutproduktens egenskaper. Pastörisering av mjölk till yoghurt denaturerar exempelvis proteinerna och gör att yoghurtkulturen kan växa, vilket gör produkten fastare och mer trögflytande.

Användningsområdena och kundkraven är oerhört varierande, vilket innebär att över 80 procent av den pastöriseringsutrustning som Tetra Pak levererar är anpassad efter enskilda kunders behov.

För att hjälpa kunderna att lyckas fokuserar vi på två huvudområden: livsmedelsskydd och total ägandekostnad. Ta till exempel livsmedelsskydd – vår utrustning erbjuder ett antal unika funktioner som garanterar din produktsäkerhet. Exempelvis håller våra pastöriseringsapparater ett högre tryck på den pastöriserade sidan vid tömning av separatorn. Funktionen för integrerad trycktest hjälper dig att upptäcka eventuella läckor i värmeväxlarens plattor, utan att behöva ta isär plattvärmeväxlaren.

När det gäller den totala ägandekostnaden har våra pastöriseringsenheter ett energisparläge som minskar energiförbrukningen med 80 procent. Före produktion minskar detta driftläge kapaciteten med 1/3. Kylsektionerna stängs av och homogeniseringstrycket inaktiveras när vattnet cirkulerar i väntan på produkt, före produktion.

Pastöriseringen har också gjorts mer ekonomisk genom att balanstankarna fylls nerifrån, samtidigt som pastöriseringsenheten fylls (vid påfyllning och tömning av pastöriseringsenheten). Detta halverar produktsvinnet vid en produktionssessions start och slut.

Utrustning för pastörisering

Tetra Pak® Pasteurizer BF

Tetra Pak Pasteurizer BF – för alla slags drycker

En pastöriseringsprocessenhet för högeffektiv, kontinuerlig temperaturbehandling av alla slags drycker: juice, mixade drycker, smoothies med mera

Tetra Pak® Pasteurizer PFC

Tetra Pak Pasteurizer PFC för färdiglagad mat

Tetra Pak Pasteurizer PFC är en effektiv processenhet för kostnadseffektiv värmebehandling av dryckesprodukter.

Tetra Pak® Pasteurizer BC

Tetra Pak Pasteurizer BC för drycker

En processpastöriseringsenhet som kombinerar smartare och smidigare temperaturbehandling av drycker med högsta möjliga hygien och säkerhet.

Tetra Pak® Pasteurizer D

Tetra Pak Pasteurizer D för mejeripastörisering

Tetra Pak Pasteurizer D är en mejeripastöriseringsenhet framtagen för kontinuerlig behandling och pastörisering av ostmjölk och andra mejeriprodukter.

Tetra Pak® Pasteurizer D Base

Tetra Pak Pasteurizer D Base för mjölk, yoghurt och grädde

En processpastöriseringsenhet för mejeritillämpningar som kombinerar automatisk kontroll över produktion och säker drift med högsta möjliga livsmedelssäkerhet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Handbok i mejeriprocesser