Tetra Pak® Pasteurizer D

Har en central plats i mejeriproduktionsprocessen

  • Låg energiförbrukning, tack vare ett snabbt energisparsystem och kompakt enhetsdesign
  • Ett stort antal funktioner för livsmedelskydd, före och under produktion
  • Ett automationssystem styr driften av enheten och dess anslutna undermoduler, vilket ger en effektiv produktion
Tetra Pak® Pasteurizer D

Tetra Pak® Pasteurizer D – mejeripastörisering

Tetra Pak® Pasteurizer D är en pastöriseringsenhet som lämpar sig för mjölk, ostmjölk, mjölk till yoghurt, grädde, glassblandning och andra flytande mejeriprodukter med lågt pH-värde. Med huvudsakligt fokus på produktsäkerhet, produktbesparingar, låga driftskostnader och miljöbesparingar får du en lång, framtidssäkrad drift.

Snabbfakta

Enhet för säker och effektiv pastörisering av mejeriprodukter​

KAPACITET
2 000–60 000 liter/timme 

TILLÄMPNINGAR
Konsumtionsmjölk, mjölk till yoghurt, ostmjölk, glass, pulver och förbehandling av UHT-mjölk

Funktioner

Flödesdivergeringssystem

Flödesdivergeringssystem

Säkerställer korrekt pastörisering

Produktens temperatur kontrolleras både före och efter hållarcellen. Produkten får bara lämna pastöriseringsenheten om den har hettas upp till rätt temperatur under en viss tid i hållarcellen. Om detta inte görs skickas en signal automatiskt till flödesdivergeringsventilen, och produkten leds tillbaka till balanstanken för återcirkulation.

Tryckskillnad

Säkerställer livsmedelsskyddet

Matarpumpar skapar en tryckskillnad mellan den pastöriserade sidan och den opastöriserade sidan av enheten. Om du vill förbättra säkerheten ytterligare kan tryckskillnaden övervakas med trycksändare. Om trycksändarna ”märker” att skillnaden inte upprätthålls leds produkten automatiskt tillbaka till balanstanken för återcirkulation.

Automatisk "hibernation"

Minimerar energiförbrukningen

När enheten cirkulerar vatten kan flödet i pastöriseringsenheten minskas, kylningen avbrytas och de flesta anslutna undermoduler stängas av. Denna så kallade "hibernation" minimerar mängden ånga, vatten och el som förbrukas i väntan på att en produkt ska hanteras i systemet. Att gå ned i Aseptiskt "hibernation" och sedan återgå till normalläge tar cirka två minuter. Det gör det lönsamt att använda energisparfunktionen även under kortare vattencirkulationsperioder.

Målbaserad produktion

Sparar tid och minskar risken för fel på grund av den mänskliga faktorn

Med den här funktionen kan du producera en viss mängd mjölk och grädde genom att ange ett visst antal liter eller programmera den att fortsätta tills FMT-tanken är full (eller källtanken är tom). Om funktionen kopplas till en separator- och standardiseringsenhet kan du även definiera en specifik fetthalt. Processer som Cleaning In Place (CIP), vattencirkulation och byte till nytt recept kan ställas in i förväg så att de utförs automatiskt i fastställd ordning.

Integrerat läckagetest

Förbättrar livsmedelsskyddet

Före eller efter produktionssessioner kan du med hjälp av det integrerade läckagetestet trycksätta systemet för att kontrollera att det inte förekommer något tryckfall, vilket annars tyder på en läcka, i plattvärmeväxlaren eller längre fram på produktionslinjen. Detta är viktigt eftersom en läcka kan leda till kontaminering från den pastöriserade sidan till den opastöriserade sidan under produktion.

Balanstank för lågt produktsvinn

Minimerar produktsvinn

En smart balanstankskonfiguration gör det möjligt att ta bort maximal mängd vatten innan produkten kommer in i tanken, vilket minskar blandningen av vatten och produkt. Med den här metoden minskas antalet liter i blandningsfasen med över 50 %, vilket innebär en betydande minskning av produktsvinnet.

Kontinuerlig tryckövervakning

Kontinuerlig tryckövervakning

Ökar livsmedelsskyddet

Under produktion finns det normalt en tryckskillnad mellan den pastöriserade och den opastöriserade sidan, vilket minimerar risken för läckage och säkerställer att produkten inte utsätts för kontaminering. Den här tryckskillnaden försvinner dock vanligtvis vid tömningen (av separatorn). I Tetra Pak Pasteurizer D övervinns det här problemet med ett tryckkontrollsystem. Det kompenserar för tryckfallet och förebygger på så sätt risken för läckage och kontaminering.