​​Spraytorkar för mejeriprodukter​

​​Vid torkning av mejeriprodukter pumpas varmluft (mellan 160° C och 205° C beroende på produkt) in i en torkkammare tillsammans med den koncentrerade produkten.

Den torkade produkten faller ned i ett vätskebad under torkkammaren, som skakas kontinuerligt. Luft pressas också upp underifrån torkkammaren för att kyla pulvret och hålla det i rörelse. När torkningen är klar leds pulveragglomeratet ut ur systemet och är då klart för transport.

Tetra Paks spraytorkar för mejeriprodukter är branschledande och har den absolut senaste tekniken. De har till exempel ett kameraövervakningssystem för att löpande kontrollera sprutmunstyckena och förhindra produktansamling.

Vid spraytorkning ska munstyckena vara så små som möjligt (till en viss gräns) eftersom torkytan blir större ju fler droppar som skapas. Det är också viktigt att torkaren har rätt storlek för tillämpningen och att du får rätt agglomereringsgrad för tillämpningen för att förhindra produktansamling i torkkammaren.

Tetra Pak® Spraytorkare Brett hölje

Tetra Pak Spraytorkare WB är ett system för spraytorkning avsett för mejeriprodukter.

Tetra Pak Spraytorkare Brett hölje (WB) är ett helautomatiskt kontinuerligt system för spraytorkning avsett för alla typer av mejeriprodukter.

​​​​Tetra Pak® Spraytorkare Högt, brett hölje

​Tetra Pak Spraytorkare TWB är ett system för spraytorkning för modersmjölksersättning

Tetra Pak Spraytorkare Högt, brett hölje (TWB) är ett helautomatiskt kontinuerligt system för spraytorkning avsett för modersmjölksersättning.

​​​​​Tetra Pak® Spraytorkare Prolac

Tetra Pak Spraytorkare Prolac spraytorkningssystem för pulver

Tetra Pak Spraytorkare Prolac är ett helautomatiskt kontinuerligt system för spraytorkning avsett för permeatpulver och vasslepulver.

​​​Tetra Pak® Spraytorkare Hög form Bustle

​Tetra Pak Spraytorkare TFB kontinuerliga proteintorkningssystem

​Tetra Pak Spraytorkare Hög form Bustle är konstruerad för långa produktionskörningar med hög tillgänglighet.

Påsfilter

Tetra Pak Påsfilter

Tetra Pak® Påsfilter är skräddarsytt specifikt för livsmedelstillämpningar med bland annat mejeri- och vasslebaserade ingredienser, näringsprodukter och olika växtbaserade produkter.