Tetra Pak® indirekt UHT-enhet PFF med THE

Förstklassiga livsmedel med hjälp av förstklassig kompetens

Tetra Pak® indirekt UHT-enhet PFF med THE

Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet PFF med tubvärmeväxlare

Förstklassiga livsmedel med hjälp av förstklassig kompetens

En processenhet för högeffektiv, kontinuerlig UHT-behandling av färdiglagade livsmedelsprodukter. Enheten för aseptisk produktion använder en Tetra Pak® Tubvärmeväxlare för indirekt uppvärmning och ger en produkt som kan förvaras i rumstemperatur.

Snabbfakta

Kontinuerlig aseptisk processenhet för indirekt UHT-behandling

KAPACITET
2 000–20 000 l/h beroende på produkt. Övriga på begäran

TILLÄMPNINGAR
Soppor, såser, desserter, fruktberedningar, tomatprodukter, barnmat och andra lätt- eller trögflytande produkter, med eller utan partiklar.

Funktioner

Flexibel hårdvarukonfiguration

Flexibel hårdvarukonfiguration

Produktmångfald och framtidssäkring

Noga utvalda, testade och beprövade komponenter gör det enkelt att bygga ut och uppgradera ditt system för att uppfylla nya kapacitets- och produktionsbehov. Det finns även lösningar för såväl dina nuvarande som dina framtida produktportföljer. Konstruktionen gör att du kan processa produkter – aseptiska/icke-aseptiska eller släta/med partiklar – av olika slags viskositet.

Optimerad värmebehandling

Jämn hög kvalitet och partikelintegritet

Komponenter såsom pumpar, homogeniseringsapparater och avluftare är optimerade för en jämn stabilitet och textur och partikelintegritet upp till en diameter på 25 mm. Värmebehandlingen är också optimerad för att garantera kvaliteten och kombinerar effektiv värmeöverföring med korta uppehållstider. Utformningen, valet och konfigurationen av dina värmeväxlare är alla flexibla.
Hygienisk design

Hygienisk design

Garanterar livsmedelsskydd

Alla komponenter är noga utvalda för att klara tuffa driftförhållanden. Rengöringsprogrammen är utformade för att garantera livsmedelsskydd och optimerad produktionseffektivitet. Du kan göra unika inställningar för kaustika/alkaliska medel, hög/låg temperatur, koncentration och cirkulationstid. Avancerad automation eliminerar fel till följd av den mänskliga faktorn och möjliggör fullständig spårbarhet.
PLC-baserat styrsystem

PLC-baserat styrsystem

Maximera avkastningen på din investering

Vårt användarvänliga PLC-baserade styrsystem ger dig full kontroll över recept och parametrar och hjälper dig att få ut mesta möjliga av din produktionsanläggning Du får bra avkastning på din investering tack vare jämn kvalitet, hög kapacitet, lägre kostnader och minimal risk för fel som beror på den mänskliga faktorn. Utöka kontrollen ytterligare med vårt övervakningssystem Tetra PlantMaster™ för kontrollrum så får du tillgång till flödesscheman, dirigering och val av produkt, avancerade dataloggar, automatisk rapportering, fullständig spårbarhet och enkelt förebyggande underhåll.

Automatiserad och optimerad tömning och fyllning

Minskar produktsvinnet

Tack vara automatiseringen har tömnings och fyllningsfunktionerna hög precision. Ett styrsystem mäter koncentrationen av produkten i vattnet mycket mer exakt än vad som är möjligt att göra manuellt. Minskningen av produktsvinnet, och därmed även kostnadsbesparingarna, är enorma. Vi har räknat ut att med fyra produktomställningar och en intäkt på 1 euro per liter produkt kan en producent spara mellan 17 000 och 35 000 euro per år med denna lösning.

Alternativ

Deaerator – Eco vacuum och Eco cooling

Sparar upp till 2 600 liter vatten per timme

Tack vare den slutna kretsen för kondensorkylmedium kan vattenförbrukningen minskas med upp till 2 600 liter/timme. Detta avser en enhet med en kapacitet på 5 000 liter/timme En liten hårdlödd plattvärmeväxlare har lagts till så att flödet i vattenkretsen kan slutas för att vattnet ska cirkulera i stället för att rinna ut direkt i avloppet.