Vi stärker människor


Vi gör vårt bästa för att respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och i värdekedjan, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter1 och för att bidra positivt till samhället2: Vi bidrar till en bättre vardag för vår arbetsstyrka och medarbetare och samhällen i vår distributionskedja, medarbetare inom insamling och återvinning och människor i vår värdekedja.


Läs om hur vi bidrar genom konkreta åtgärder som sätter människan i första rummet.

Humanitärt stöd

Tetra Laval

Tetra Laval skänker 500 000 euro till översvämningsstöd i Italien

Tetra Laval uttrycker sympati och medkänsla för dem som har drabbats av de katastrofala översvämningarna i Italien och skänker 500 000 euro till hjälpinsatser.

Huvudreceptionen på Tetra Pak i Lund

Tetra Pak ger stöd åt offren för jordbävningen i Turkiet och Syrien

Tetra Pak ger stöd åt människor som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien

Välj ett fokusområde för att utforska fler berättelser

Vindkraftverk och solpaneler

Berättelser om klimat och minskade koldioxidutsläpp

Motverka klimatförändringar genom vetenskapsbaserade klimatåtgärder och mål om minskade växthusgasutsläpp samt utfasning av fossila bränslen i hela värdekedjan. Följ med på vår resa.

Skogslandskap

Berättelser om insatser för naturen och biologisk mångfald

Från ansvarsfull anskaffning till vattenresiliens – delta i vårt samarbete för att bevara och återställa ekosystem. Läs våra artiklar om att återställa naturen.

En pojke som håller upp en grön paprika i luften

Berättelser om livsmedelssystem

Följ med på vår resa för att förändra livsmedelssystem och förbättra säkerhet, motståndskraft och hållbarhet. Genom att bygga upp säkra system kan vi medverka till bättre levnadsförhållanden.

Kvinnlig återvinningsexpert

Berättelser om cirkularitet

Utforska vårt cirkularitetsfokus och vårt arbete för att skapa en cirkulär framtid: återvinningsaktiviteter, design för återvinning, ansvarsfulla material och minskat svinn.

Kontakta oss

händer med surfplatta

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda hållbarhetsomställningen.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) är den globala standarden för företags uppförandekod gällande mänskliga rättigheter. De vilar på tre pelare:

För det första har alla stater en plikt att skydda människor från brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag. Enligt principerna ska stater använda alla tillgängliga verktyg – lagstiftning, policyer, regelverk och domar – för att skydda människor från brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag.

För det andra har företag ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter. Det innebär att företag inte får begränsa mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet eller i sina affärsrelationer (t.ex. med partner, leverantörer och kunder). Företagens ansvar är mycket svårare att leva upp till när staten inte gör sitt jobb, men trots detta kvarstår ansvarsplikten.

För det tredje finns det ett behov av ökad tillgång till åtgärder. Det här kräver att både stater och företag agerar för att erbjuda tillgång till effektiva åtgärder – såväl juridiska som icke-juridiska – för dem som har drabbats av brott mot mänskliga rättigheter orsakade av företag.