Vi stärker människor

Vi gör vårt bästa för att respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och i värdekedjan, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter1 och för att bidra positivt till samhället: Vi bidrar till en bättre vardag för vår arbetsstyrka och medarbetare och samhällen i vår distributionskedja, medarbetare inom insamling och återvinning och människor i vår värdekedja.

Läs om hur vi bidrar genom konkreta åtgärder som sätter människan i första rummet.

Nödhjälp

Tetra Laval

Tetra Laval bidrar med 500 000 euro till hjälpinsatser i den översvämningsdrabbade regionen Emilia-Romagna i Italien

Tetra Laval uttrycker sympati och medkänsla för dem som har drabbats av de katastrofala översvämningarna i Italien och skänker 500 000 euro till hjälpinsatser.

Välj fokusområde

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser