En cirkulär ekonomi tar itu med globala utmaningar som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och föroreningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från användning av ändliga resurser1. Med utgångspunkt i den här definitionen från Ellen MacArthur Foundation (EMF) bidrar vi till en cirkulär ekonomi inte bara genom att stödja återvinning och återanvändning av utrustning, utan också genom att ta hänsyn till påverkan på natur och klimat samt tillverkning.

Förverkliga vår cirkularitetsambition


Vi arbetar hårt för att driva på utvecklingen av cirkulära lösningar och prioriterar tre fokusområden:
 

  • Designa återvinningsbara livsmedels- och dryckesförpackningar
  • Använda förnybara och återvinningsbara material
  • Utöka insamling och återvinning för att hålla materialen i bruk, så att de inte hamnar på soptippen
Cirkularitetssymbol

Vi gör vår utrustning cirkulär

För att bidra till mindre livsmedelsförluster och lägre energi- och vattenförbrukning tillämpar vi cirkulära designprinciper när vi förbättrar och förnyar vår nya process- och förpackningsutrustning för livsmedel.

 

För att förlänga livslängden för vår utrustning designar vi den så att den kan underhållas, renoveras och repareras – och arbetar för att främja återanvändning och återvinning av utrustning som tas ur bruk.

Utrustning från Tetra Pak

Ge utrustning nytt liv

Till exempel erbjuder Tetra Pak (TM) Certified Renovated Equipment leasing av begagnad fyllningsutrustning. I slutet av leasingperioden erbjuder vi dessutom en återköpslösning om du inte längre behöver den. Den begagnade utrustningen säljs då ofta vidare till nya livsmedelsproducenter på andrahandsmarknaden – eller återvinns.

 

Under 2022 renoverade vi 41 fyllningsmaskiner och 65 enheter av distributionsutrustning, som sedan kunde erbjudas på marknaden igen.

Barn som återvinner i Kina

Använda förnybara och återvinningsbara material

Vår ambition är att leverera världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning2, vilket innebär att vi vill tillverka kartonger tillverkade av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material som bidrar till en koldioxidneutral produktion och tåliga livsmedelssystem. De närmsta fem till tio åren tänker vi investera 100 miljoner euro per år för att förbättra återvinningsbarheten och öka användningen av förnybara material i våra förpackningar. Minska mängden fossil plast och aluminium genom att införa certifierade återvunna polymerer3.

Slutligen samarbetar vi med återvinningsföretag för att förvandla icke-fiberdelen av kartongen, polyAl, till produkter som paneler, lastpallar, backar, möbler och plattor.

Utöka insamling och återvinning

Insamling till återvinning kan vara svårt, eftersom lokala regelverk och förhållanden skiljer sig åt. Men vårt dedikerade team med 70 återvinningsexperter världen över arbetar för att aktivera, snabba på och förändra insamlingen och återvinningen av kartongförpackningar på 200 återvinningsanläggningar för kartong.       

De 200 återvinningsanläggningarna samlade in 1,2 miljoner ton4 kartongförpackningar som skickades till återvinning under 20225. Av den totala mängden insamlad kartong beräknas mängden polyAl som skickades till återvinningsföretag vara över 100 000 ton.

Under 2022 investerade vi närmare 30 miljoner euro i olika insamlings- och återvinningsprojekt för begagnade kartongförpackningar för att hålla material i bruk och undvika att de hamnar på världens soptippar. De kommande åren tänker vi investera upp till 40 miljoner globalt i insamlings- och återvinningsprojekt.

Kvinnlig expert på cirkularitet

1 Definition av en cirkulär ekonomi. Källa: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

2 Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

3 De återvunna polymerer som används i Tetra Paks kartongförpackningar produceras i enlighet med attributionsmetoden för RSB-ansvarskedjan (RSB Advanced Products kategori III, återvunnet råmaterial – 100 % attribuerat). Det innebär att plasten är tillverkad av en blandning av återvunna och icke-återvunna material, men att motsvarande massa återvunna material har spårats genom Tetra Paks distributionskedja. Det här verifieras av en tredjepartsgranskare i enlighet med RSB Chain of Custody-proceduren som är en del av RSB Advanced Products-certifieringen.

4 Vid rapportering av antalet insamlade kartongförpackningar för återvinning använder vi, där så är tillgängligt, offentligt tillgänglig information från betrodda källor som myndigheter, registrerade återvinningsföretag, nationella branschorganisationer och icke-statliga organisationer som redovisas regelbundet och med en konsekvent metod.

5 Pappersbaserade dryckeskartonger är återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning.