Avfallsplockare spelar en viktig roll vid insamling av förpackningar. Deras arbete bidrar till att vi kan förvandla begagnade dryckeskartonger till värdefulla resurser. Vi gör vårt bästa för att säkerställa säkra och schyssta arbetsvillkor för dem som arbetar i hela värdekedjan för återvinning.

Vikten av att prioritera avfallsarbetares välmående

I dagens samhälle där miljömässig hållbarhet är otroligt viktigt spelar medarbetare inom insamling och återvinning av förpackningar en avgörande roll för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid1. De ställs dock ofta inför stora utmaningar och risker. Därför är det viktigt att vi prioriterar deras säkerhet och välmående genom att skapa säkra och schyssta arbetsförhållanden för dem. Genom att respektera avfallsarbetarnas rättigheter utökar vi inte bara kapaciteten för insamling, sortering och återvinning, utan håller också vårt löfte om att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten.

En kvinna sitter utomhus

Ta fram handlingsplaner för informella avfallsplockare

Vi har kartlagt vår värdekedja för insamling och återvinning och analyserat riskerna för människor. I nästa steg ska vi ta fram marknadsspecifika handlingsplaner i pilotländer, bland annat genom engagemang med informella avfallsplockare.

Genom att värna om rättigheterna för medarbetare inom insamling och återvinning strävar vi efter att förbättra deras inkomster och försörjning, erbjuda skydd i riskabla miljöer och ge dem en röst om framtiden för insamlings- och återvinningssystem. Vi arbetar redan med olika intressenter för att skapa en miljö där informella avfallsplockare i insamlingssystem kan arbeta och leva på ett värdigt sätt.

Respektera arbetares rättigheter vid insamling och återvinning av förpackningar


Vi arbetar lokalt för att aktivera, driva på och förändra insamlings- och återvinningssektorn i form av ett dedikerat, professionellt team som arbetar med återvinningsföretag, lokala myndigheter och kunder för att ge rådgivning om effektiva insamlings- och sorteringssystem och investera i industripartners i värdekedjan för återvinning. Som ett led i det här arbetet försöker vi hitta nya sätt att skapa säkra och schyssta arbetsförhållanden för medarbetare i hela värdekedjan för återvinning.
 

1 Med hållbar framtid avses en utveckling som kräver en helhetssyn som tar hänsyn till både miljöfrågor och ekonomisk utveckling. Källa: un.org/en/academic-impact/sustainability