Som en del i vårt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter1 bedömer och prioriterar vi effekten på människor och samhällen i hela vår värdekedja, även distributionskedjan. Det innebär att vi åtgärdar de mest allvarliga riskerna vid anskaffning av de material som behövs till våra produkter, lösningar samt de tjänster som vi använder.

Vikten av att prioritera medarbetare i vår distributionskedja

I dagens sammanflätade, globala ekonomi bör ansvarsfulla affärsmetoder2 även inbegripa att människor i distributionskedjan behandlas rättvist och värdigt för att tillgodose deras välbefinnande. Att utveckla ansvarsfulla affärsmetoder i en distributionskedja är en fråga om etiska överväganden där man är medveten om och tar ansvar för den inverkan som metoderna har på enskilda människor och hela samhällen.

Genom att prioritera arbetsrätten och tillgodose samhällets rättigheter kan vi främja en hållbar utveckling3, göra positiv skillnad i samhället4 och bygga en mer rättvist och inkluderande framtid för oss alla.

En man på ett ananasfält

Våra prioriteringsområden för att driva resultat

För att kunna bedöma våra affärsmetoder utifrån respekt för mänskliga rättigheter och hur de kan finslipas som en del i vår strategi för socialt ansvarstagande, har vi (i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter) identifierat de största riskerna för människor i vår distributionskedja: 

• Tvångsarbete och ursprungsbefolkningars rättigheter i samband med utvinning eller odling av basmaterial5 till våra förpackningar
• Hur miljöpåverkan från utvinning av basmaterial till våra förpackningar påverkar levnadsförhållandena i samhällen
• Skydd av mänskliga rättigheter och miljökämpar i vissa länder med förhöjd risknivå
• Arbetsmiljö och säkerhet för medarbetare i våra leverantörers produktion av basmaterial
• Arbetsförhållanden för medarbetare hos våra logistikleverantörer

I dag tar vi fram handlingsplaner för att förhindra, motverka och åtgärda dessa risker genom att samarbeta med leverantörer, andra företag i branschen och flerpartsorganisationer, myndigheter och civilsamhället.

Vi har till exempel ett samarbete med våra viktigaste logistikleverantörer för att informera dem om våra förväntningar när det gäller mänskliga rättigheter och bedöma styrkan hos deras due diligence-kontroller, ge vägledning om hur de kan förbättra sina system och utforska andra potentiella samarbetsområden inom delade risker för människor.

Glada unga kvinnor med en smartphone

Social hållbarhet

Läs om hur våra arbetsmetoder stöder arbetstagare och samhällen i linje med vårt löfte om att skydda livsmedel. Globala värdekedjor är beroende av människor.

Tre medarbetare pratar i ett labb

Hälso- och säkerhetskultur på jobbet

Läs om hur vi prioriterar hälsa, säkerhet och välmående bland våra medarbetare. Utforska vår hälso- och säkerhetskultur som skapar en säker arbetsmiljö.

Kvinnlig Cataki avfallsplockare

Förbättra arbetsförhållanden för avfallsplockare

Läs om vårt arbete för att erbjuda säkra arbetsförhållanden för avfallsplockare och arbetare som bidrar till att samla in, bearbeta och återvinna.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda hållbarhetsomställningen.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Mänskliga rättigheter definieras som varje människas rättigheter och friheter [...] utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Källa: FN (https://www.un.org/en/global-issues/human-rights)

2 Ansvarsfulla affärsmetoder är baserade på införandet av FN:s ramverk “Skydda, respektera och åtgärda”. Källa: FN (https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights)

3Med hållbar utveckling avses utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa om framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Källa: International Institute for Sustainable Development
(https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development)

4Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja på exempelvis områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

5Basmaterial är de material vi använder för att producera förpackningar som vi säljer till livsmedels- och dryckesproducenter, inklusive kartong, polymerer, aluminiumfolie och färg.