LIVSMEDELSKVALITET

Dagens konsumenter förväntar sig en konsekvent upplevelse av smak, färg, textur och näringsvärde. Våra förpackningar är utformade för att skydda och bevara livsmedlen, så att de lever upp till dessa förväntningar.
Tre kvinnor som äter en måltid

Granskning av distributionskedjan

All Tetra Pak process- och förpacknings utrustning uppfyller de mest avancerade hygienstandarderna, följer alla rättsliga krav och minimerar svinnet. Att säkerställa kvalitet börjar med en rigorös granskning av råmaterialleverantörerna. Alla grundmaterial som används i våra förpackningar är helt kompatibla med relevant lagstiftning om kontakt med livsmedel. Anläggningsautomation och integration innebär att vi kan säkerställa kvalitetskontroll allteftersom en produkt går vidare på produktionslinjen.

Kundengagemang

Med över 60 års yrkeserfarenhet i ryggen arbetar våra experter inom aseptisk prestanda med att mäta, jämföra och förebygga problem på områdena livsmedelsskydd och kvalitet. Våra serviceteam erbjuder anläggningsoperatörerna kontinuerlig utbildning (på kundernas anläggningar eller i våra utbildningslokaler) inom områdena hantering, lagring och visning av produkter längs produktionslinjen.


Kvaliteten kan också äventyras under transport och distribution. Därför genomför vi rigorösa tester i hela värdekedjan, för att försäkra oss om att produkterna är helt skyddade.

Livsmedelsförlust och matsvinn

Tetra Paks högteknologiska process- och förpackningsutrustning förhindrar att livsmedel spills eller förslösas i produktionens tidiga skeden, och våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs – det är här vi tror att vi kan ha störst påverkan på att minska livsmedelsförlusterna.


FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att cirka en tredjedel av allt livsmedel som produceras försvinner eller kastas. Dessutom står livsmedelsförluster och matsvinn för cirka 8 procent av de växthusgasutsläpp som orsakas av människor, lika mycket som vägtransporterna gör. Att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet är en av de grundläggande principerna i vår verksamhet.