Aluminiumutmaningen

Inuti våra aseptiska kartonger finns ett aluminiumlager som är åtta gånger så tunt som ett hårstrå från en människa. Det skyddar färskvaror mot syre och ljus, så att de klarar sig utan kylning i flera månader. Vi arbetar hela tiden för att göra detta lager ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa barriärmaterial.

Trots att det aluminiumskikt som används i vårt aseptiska förpackningsmaterial är försumbart står det ändå för cirka en tredjedel av klimatpåverkan från våra basmaterial. Vi har satt upp tuffa mål för koldioxidutsläppen från våra aluminiumfolieleverantörer. Vi arbetar ständigt med innovativa lösningar som kan minska vår aluminiumanvändning och undersöker alternativa barriärmaterial.

Aluminium ingår i aseptiska kartonger eftersom materialet förebygger oxidering och lättare skador. Aluminiumtillverkning kan dock vara kopplat till miljö- och samhällsrelaterade problem, med allt ifrån landanvändning och farliga biprodukter till arbetsförhållanden, hälso- och säkerhetsproblem. Dessutom sker handeln med aluminium på en öppen marknad och det kan därför vara svårt att spåra materialet hela vägen tillbaka till källan. Att hantera dessa utmaningar är en komplex uppgift. Det krävs kontinuerlig forskning och innovation och ett intensivt samarbete med flera intressenter.

Samarbeten med flera företag

Som en av grundarna till Aluminium Stewardship Initiative (ASI) har vi för avsikt att ta itu med hållbarhetsfrågor i relation till aluminium på branschnivå. Tillsammans med Rio Tinto Aluminium, BMW, Nespresso, Världsnaturfonden och Internationella naturvårdsunionen arbetar vi för att upprätta en global standard som höjer ribban för produktionen av aluminium, både miljömässigt och socialt. Vi är också certifierade enligt ASI:s produktionsstandard som definierar 59 miljömässiga, sociala och styrande principer och kriterier.

År 2019 hjälpte vi till att säkerställa att ytterligare sex av våra tio aluminiumleverantörer blev certifierade. Tillsammans med de båda leverantörerna som redan var certifierade innebär detta att 90 % av alla våra aluminiumvolymer täcks av denna standard vid årets slut. De två sista leverantörerna kommer att certifieras 2020.

Under 2019 hjälpte vi till att säkerställa att fyra av dessa leverantörer också var certifierade för ASI Chain of Custody (CoC), vilket möjliggör en koppling mellan verifierade ASI Performance Standard-rutiner i successiva steg i leveranskedjan. Detta innebär att denna CoC-certifiering täckte 75 % av vår volym vid årets slut. Vi förväntar oss att ASI CoC-certifiering kommer att omfatta alla våra aluminiumleverantörer i slutet av 2020.

 

ASI-logotyp

Blickar framåt

Vi arbetar för att utveckla en aseptisk förpackning som använder ett alternativ till aluminium för barriärskiktet. År 2019 levererade vi vår första fyllningsmaskin någonsin för aluminiumfria aseptiska förpackningar och lösningen fälttestas nu. Vårt mål är att inleda en marknadsprövning av en aseptisk förpackning tillverkad helt av förnybara källor år 2022.

Tetra Pak har certifierats genom Aluminium Stewardship Initiative

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) har tillkännagett att Tetra Pak som sjätte företag och tredje slutanvändare av aluminium har blivit ASI-certifierat, mindre än ett år efter att certifieringsprogrammet infördes.

Läs pressmeddelandet från ASI: Aluminium Stewardship Initiative certifies Tetra Pak against the ASI Performance Standard