Projekt i pionjärsanda för att återställa biologisk mångfald

Återskogning är en viktig insats för att bekämpa klimatförändringar. Träd absorberar och lagrar koldioxid när de växer och man räknar med att skogen i dag absorberar ungefär 30 procent av världens koldioxidutsläpp.

Skogar i tropiska områden, som Atlantskogen, har ofta förmåga att lagra koldioxid från atmosfären mer effektivt än skogar på norra halvklotet. En gång i tiden omfattade Atlantskogen, en av världens rikaste biomer och näst mest hotad i världen, 17 delstater i Brasilien. I dag är bara 12 procent av det ursprungliga området skyddat, vilket utgör ett hot för tusentals arter som inte lever någon annanstans.

Vi bildade Araucaria Conservation Programme i samarbete med Apremavi, en ideell organisation i Brasilien som har arbetat med naturskydds- och återställningsprojekt sedan 1987. Målet med projektet är att återställa minst 7 000 hektar under tio år, vilket motsvarar 9 800 fotbollsplaner. Arbetet är inriktat på ett särskilt hotat område, Araucariaskogen, där bara tre procent av det ursprungliga området är skyddat idag.

Läs mer om Araucaria Conservation Programme

Se hur projektet återställer förstörd landsbygdsmark i Atlantskogen i Brasilien med hjälp av inhemska arter som har drivits upp på plantskolan hos vår partner Apremavi.

Läs mer om Araucaria Conservation Programme

Se hur projektet återställer förstörd landsbygdsmark i Atlantskogen i Brasilien med hjälp av inhemska arter som har drivits upp på plantskolan hos vår partner Apremavi.

Kartlägga potentiella återställningsområden 

Under projektets första år ska man fokusera på att kartlägga potentiella återställningsområden samt återställa 80 hektar mark. Vi ska också möjliggöra certifiering av ett mycket större område i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxid och biologisk mångfald (Verra VCS och CCB). Genom certifieringen mäts kolbindningen, vilket innebär att projektet kommer att spela en viktig roll för Tetra Paks åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser i sin verksamhet till år 2030. Målet för det här området är att nå upp till 13,7 miljoner hektar – ett område lika stort som England – och att uppmuntra andra företag att ansluta sig till projektet.

Araucaria Conservation Programme i siffror

Läs mer och ladda ned infografiken: Araucaria Conservation Programme i siffror

Relaterat innehåll och rapporter

Ekplanta i en skog

Hållbarhetsredovisning

Våra återkommande hållbarhetsuppdateringar beskriver hur vi kontinuerligt driver hållbarhetsfrågorna inom alla våra verksamhetsområden och hur vi uppnår våra mål.

En digital kartongförpackning på en stubbe

Vår resa

Vårt mål är att skapa kartongförpackningar tillverkade enbart av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material och som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala. Allt är en del av vår resa mot att leverera världens mest hållbara livsmedelsförpackning.

Återvinningsprojekt, ett barn med kartonger

Tetra Paks återvinningsinitiativ

Läs mer om hur vi gör för att anta en övergripande strategi när det gäller återvinning inom hela värdekedjan genom lokala initiativ.