Tetra Pak® Homogenisator 250

Vår smarta automation ger dig den bästa drifttiden och lägsta driftskostnaden i mellansegmentet.

Nya Tetra Pak® Homogenisator 250 täcker behovet av en homogenisator med medelkapacitet och hög nivå av automation. Tetra Pak® Homogenisator 250, erbjuder effektiv homogenisering av produkter, med såväl hög som låg syrahalt som mjölk, ESL-mjölk, drycker med mera. Tetra Pak® Homogenisator 250, presterar bättre än jämförbara konkurrerande modeller. Även om den initiala investeringskostnaden kan vara högre, så blir den totala ägandekostnaden lägre i långa loppet. Maxkapacitet 13 700 liter/timme vid 200 v/min.

Med Tetra Pak® Homogenisator 250, får du de lägsta driftskostnaderna – de lägsta kostnaderna för resursförbrukning, service och reservdelar.

Du får den bästa driftstiden vid homogenisering.

Tetra Pak försäkrar dig en konsekvent hög produktkvalitet.

Tetra Pak® Homogenisator 250, kan hantera en stor mängd applikationer och byter recept med ett enkelt knapptryckning.

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak® Homogenisator 250

Sakta men säkert! Tänk på hastigheten!

Ju snabbare desto bättre – som regel. Men när det gäller homogenisering är det faktiskt tvärtom. Här gäller snarare less is more. Det finns stora fördelar förknippade med att köra drivenheten så sakta som möjligt.

Den här korta animerade filmen förklarar mer.

Tetra Pak Homogenisator 250 ger den lägsta driftskostnaden.

Få de lägsta driftskostnaderna – de lägsta kostnaderna för resursförbrukning, service och reservdelar

Tetra Pak Homogenisator 250 kan nå sin maxkapacitet på 13 700 liter/timme vid 200 v/min. Det gör att den alltid kan köras lugnt och stabilt. Och det säkerställer att homogenisatorn behöver mindre underhåll jämfört med jämförbara homogenisatorer från andra tillverkare.

En ny homogenisator för 50 cent!

Tre sätt att spara tid och pengar med Tetra Pak® Homogenisator 250?

En homogenisator lönar sig i längden när det gäller mjölk med lång hållbarhet

Få den bästa driftstiden vid homogenisering i medelsegmentet

Drifttid är en nyckelfaktor. Det smarta automationssystemet hjälper dig att hålla maskinen i optimalt skick medan du kör den.

Med den nya drivenheten uppnår du hög kapacitet vid låga varvtal, vilket resulterar i mindre slitage.

Det nya och helt avtagbara modulkonceptet (som visas här) låter dig göra snabba serviceinsatser. Om något går fel kan du lätt ta av hela den hydrauliska modulen och installera en ny. På så sätt kan du snart återuppta produktionen.

Kylsystemet på Tetra Pak Homogenisator 250 kan också tas av på det här sättet för lätt och snabbt underhåll.

Klicka på videon för att se hur du tar av modulerna

Eller kolla in den illustrerade artikeln - Spara tid med modulkoncept

Drickyoughurt är ett exempel på den stora mängd tillämpningar som Tetra Pak Homogenisator 250 hanterar.

Hantera en stor mängd applikationer och byt recept med ett enkelt knapptryck

250-modellen klarar både aseptiska och icke aseptiska produkter. Liksom både högviskösa och lågviskösa produkter.

Med det smarta automationssystemet behöver du bara välja det förprogrammerade recept du vill producera. Det ger dig all flexibilitet du behöver för att möta konsumenternas efterfrågan på en stor mängd produkter.

Artikeln nedan listar de nyckelfunktioner hos Tetra Pak Homogenisator 250 som hjälper dig uppnå konsekvent produktkvalitet och utföra snabba produktbyten.

Fem funktioner som ger flexibilitet och konsekvent kvalitet

"Det är inte du, det är jag"

Hon är hans favoritmaskin på mejeriet och han vill inget hellre än att vara med henne. Men alla hennes smarta funktioner innebär att den här hängivna operatören tittar till Tetra Pak Homogenisator 250 helt i onödan.

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak® Homogenisator 250

En nersläckt fabrik kommer att använda smart automation

Mejeriernas digitala framtid: automation och dess effekter

Stora integrerade mejerier når redan idag full drift med relativt få arbetare. Nästa nivå av automation innebär att framtida mejerier blir totalt obemannade bortsett från personerna i kontrollrummet och på underhållsavdelningen. Till slut kommer belysning att vara överflödig större delen av tiden.

Läs den här artikeln om en tänkbar framtid för mejerierna där maximal driftstid blir allt viktigare. Med tanke på den här framtiden har Tetra Pak utvecklat sin mest avancerade homogenisator hittills: 250-modellen.

Det smarta automationssystemets nyckelfunktioner.

Den första homogenisatorn som tar sin egen puls

Automatisk process- och receptkontroll är välkomna funktioner. Men med Tetra Pak Homogenisator 250 har vi tagit automationen ett steg längre. Dess smarta automationssystem ger dig möjlighet att ta emot varningar och slutledningar grundade på vad vi har lärt oss från Tetra Paks 7 000 befintliga homogenisatorinstallationer.

Läs mer i den här infografiken

Två barn som dricker chokladmjölk tillverkad med en Tetra Pak Homogenisator 250

Försäkra dig om konsekvent hög produktkvalitet

Vid mejeriförädling används NIZO-värden som en indikation på om homogenisatorn har fungerat som förväntat.
Med sitt smarta automationssystem kan Tetra Pak Homogenisator 250 säkerställa konsekventa NIZO-värden genom övervakning av arbetstryck och hydrauliskt tryck. Vid tecken på slitage eller annalkande problem får slutanvändaren en varning när det är dags att byta viktiga delar för att uppnå ett mycket stabilt NIZO-resultat.

Kontakta oss för mer information om Tetra Pak® Homogenisator 250