​​Fem funktioner som ger flexibilitet och jämn kvalitet

Tetra Pak® Homogenisator 250 kombinerar smart teknisk design med smart automation. Det gör det lätt att säkerställa konsekvent produktkvalitet med konsekventa NIZO-resultat. Det ger dig all flexibilitet du behöver för att göra snabba produktbyten, och att möta konsumenternas efterfrågan på ett ständigt växande urval av alltmer komplexa produkter.

Hanterar både aseptiska och icke-aseptiska produkter.

Tack vare den nya kolvhylsans utformning kan denna homogenisator upprätthålla högsta möjliga hygiennivå, oavsett den kör en aseptisk eller icke-aseptisk tillämpning. Båda tillämpningarna kan köras i samma homogenisator utan ombyggnad. Vi stävar alltid efter att använda högtemperaturkondensatet som en aseptisk barriär när maskinen körs i en nedströms position.

Maskinen kan hanterar både lågviskösa och högviskösa produkter.

Medan konkurrerande lösningar måste använda en konisk ventil för lågviskosa produkter (<500 cP) och kulventiler för högviskösa produkter (>500 cP), kräver inte Tetra Pak® Homogenisator 250 att du byter ventil när du byter produkt. De vändbara sätena och TD-ventilerna kan hantera alla produkter upp till 2 000 cP.

Automatisk process- och receptkontroll.

Det smarta automationssystemet möjliggör snabba produktbyten eftersom du bara välja det förprogrammerade recept du vill producera. Med det smarta systemet kan du också kontrollera kritiska processparametrar med stor kontroll, som arbetstryck, temperatur och flödeshastighet. Du kan säkerställa att viskositet, partikelstorlek och annat stämmer gentemot din specifikation.

Automatisk trendanalys av läckage.

Sensorer upptäcker alla former av läckage och övervakar tätningarnas skick. Med det smarta systemet kan du beräkna risken för tätningshaveri och fastställa exakt rätt tidpunkt för att byta tätningar. Detta säkerställer produktkvalitet och livsmedelsskydd genom att förhindra kontamination orsakad av läckage.

Automatisk trycktrendanalys

Det smarta systemet övervakar skillnaden mellan det hydrauliska trycket och homogeniseringstrycket. När skillnaden blir för stor informerar systemet om den bästa tidpunkten för underhåll – som att vända eller byta ut homogeniseringssätet och homogeniseringsskivan. Detta sänker driftskostnaderna och säkerställer produktkvaliteten genom att borga för konsvekventa NIZO-värden.

Homogenisator 250