​Homogenisator lönar sig i längden för mjölk med lång hållbarhet

Vi uppskattar att Tetra Pak Homogenisator 250, ger väsentligt lägre drift- och underhållskostnader, när det gäller en typisk indirekt förädlingslinje för icke smaksatt UHT-mjölk. Den totala ägandekostnaden blir 10 procent lägre, än för en jämförbar konkurrerande homogenisator.

Medarbetare vid Tetra Pak inspekterar en homogenisator.

Låt oss ta ett typiskt scenario för ett medelstort mejeri med en indirekt UHT-linje. Vi säger att mejeriet förädlar 8 000 liter icke-smaksatt mjölk i timmen med en homogenisator vid 200 bar. Med hjälp av vårt exakta simuleringsverktyg uppskattar vi att följande besparingar kan göras, jämfört med en homogenisator tillverkad av en konkurrent och avsedd för samma tillämpning:

  • Du sparar 20 procent på lägre resursförbrukning.
  • Du sparar 17 procent på reservdelar.
  • Du ökar serviceintervallen med 17 procent.

Det intressanta är att båda homogenisatorerna körde på en hastighet av ungefär 150 v/min vid den här tillämpningen. Skillnaden är dock att Tetra Paks Homogenisator 250 inte arbetade ens i närheten av sin maxhastighet, vilket konkurrentens enhet gjorde. Tetra Pak Homogenisator 250 arbetade på 74 procent av sin maxhastighet, medans den andra homogenisatorn arbetade på 89 procent av sin maxhastighet. Allt för att uppnå samma kapacitet. Det betyder att Tetra Pak Homogenisator 250 arbetar mycket lugnare, vilket ger bättre prestanda.

17 procent lägre kostnader för reservdelar och underhåll.

Eftersom Tetra Pak Homogenisator 250 utsätts för mindre press, slits delarna ut långsammare samtidigt som buller och vibrationsnivåer blir lägre. I beräkningarna uppskattades den totala kostnadsbesparingen för reservdelar, att vara 17 procent lägre än för den konkurrerande homogenisatorn.

Samma jämförelse uppvisade en motsvarande kostnadsbesparing för servicekostnader på 17 procent tack vare längre serviceintervaller. Drifttiden ökar när underhållsbehovet minskar.

Att 250-modellen kostar några procent mer att köpa än den konkurrerande modellen är ingen avgörande faktor i längden. Den här typen av stora årliga besparingar i kombination med ökad drifttid är desto viktigare. Det är den totala ägandekostnaden som verkligen spelar roll. Och vi uppskattar den till att vara minst 10 procent lägre.

Simulationens scenario

  • Kapacitet: 8 000 liter/timme icke-smaksatt mjölk
  • Tryck: 200 bar
  • Produktion: 16 timmar/dag, 250 dagar om året
  • CIP: 2 timmar/dag

Räkna ut vad en homogenisator faktiskt kostar!

Vi gör gärna en liknande beräkning för just din anläggning.