FULLFÖLJA DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Vi kan inte längre hantera frågor som klimat och avfall separat. Vi måste vi se till helheten och vi måste börja nu. Det är dags att fullfölja den cirkulära ekonomin genom att ta hänsyn, inte bara till återvinning och återanvändning, utan också till koldioxidutsläpp från råmaterial och tillverkning.

En cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

VÄXTBASERADE MATERIAL ÄR FRAMTIDEN

Förnybara råmaterial är avgörande för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Växtbaserade material som trä förnyas naturligt över tid, vilket minskar vårt beroende av ändliga resurser. Och när material odlas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt kan de bidra till en positiv klimatpåverkan genom att främja hållbart skogsbruk och skydda den biologiska mångfalden.

Upptäck hur växtbaserade råmaterial kan göra skillnad

VI FORTSÄTTER SKYDDA

Genom att omvandla kartongförpackningar till material som kan återvinnas många gånger om håller vi inne koldioxiden längre. Träfiberinnehåll kan bli papp eller papper, medan polymer och aluminium kan förvandlas till byggnadsmaterial

Se utvecklingen inom kartongåtervinning idag – och vart vi är på väg i framtiden

SVARET ÄR NOLL

För att leva upp till begreppet Planet Positive måste industrin övergå till noll koldioxidutsläpp i alla verksamheter och i hela värdekedjan. År 2016 blev vi det första företaget i förpackningsindustrin för livsmedel att få våra mål för minskad klimatpåverkan godkända av SBT-initiativet (Science Based Targets, vetenskapsbaserade mål).

Läs mer om vår värdekedja och hur den uppfyller klimatmålen

MINDRE AVFALL, MER LIVSMEDEL

Det finns inget utrymme för avfall i Planet Positive-tankesättet. Idag kommer cirka åtta procent av växthusgasutsläppen från matavfall enligt uppgift från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Med avfallsoptimerade processer, och förpackningar som ger längre hållbarhetstid och förhindrar att livsmedel blir dåligt, kan livsmedels- och dryckesindustrin hjälpa till att lösa problemet.

Lär dig hur matavfall elimineras i värdekedjan för livsmedel och drycker

LÄTTARE TRANSPORTER

Kartongförpackningar med lätta material från förnybara källor och rektangulära förpackningsstorlekar gör livsmedels- och dryckesprodukter lättare och mindre skrymmande. Det i sin tur ger bränsleeffektivare transporter och lägre koldioxidutsläpp.

Upptäck hur förpackningar kan bidra till lättare transporter

VÅR VÄG TILL PLANET POSITIVE

Ingenjör, solpaneler

Vår väg till hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit kärnan i vilka vi är och vad vi gör. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling arbetar vi hela tiden aktivt inom det här området.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2019 (pdf).

Hand som håller ett grönt jordklot

Förutsättningar för en hållbar verksamhet

Vi har helhetslösningarna för dina miljöutmaningar – från expertbedömningar av energi och avfall till högteknologiska och energieffektiva verktyg och processer.

Läs mer om vägen till en hållbar verksamhet

Adolfo Orive, koncernchef för Tetra Pak

Presentation av programmet

Vår koncernchef Adolfo Orive beskriver vår väg till Planet Positive.

Läs mer i reflektioner från vår koncernchef

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​