Cirkel – cirkulär ekonomi

FULLBORDA DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

Vi kan inte längre hantera frågor som klimat och svinn separat. Vi måste vi se till helheten och vi måste börja nu. Det är dags att fullborda den cirkulära ekonomin genom att ta hänsyn, inte bara till återvinning och återanvändning, utan också till koldioxidutsläpp från råmaterial och tillverkning.

Skog i gryningen

VÄXTBASERADE MATERIAL ÄR FRAMTIDEN

Förnybara råmaterial är avgörande för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Växtbaserade material som trä förnyas naturligt över tid, vilket minskar vårt beroende av ändliga resurser. Och när material odlas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt kan de bidra till en positiv klimatpåverkan genom att främja hållbart skogsbruk och skydda den biologiska mångfalden.

Green Roof Project – använda dryckeskartonger som omvandlats till korrugerade takplattor

VI FORTSÄTTER BEVARA

Genom att omvandla kartongförpackningar till material som kan återvinnas många gånger om binds koldioxiden längre. Träfiberinnehåll kan bli papp eller papper, medan polymer och aluminium kan omvandlas till byggnadsmaterial.

Solpaneler

SVARET ÄR NOLL

För att leva upp till begreppet Planet Positive måste industrin övergå till noll koldioxidutsläpp i alla verksamheter och i hela värdekedjan. År 2016 blev vi det första företaget i förpackningsindustrin för livsmedel att få våra mål för minskad klimatpåverkan godkända av SBT-initiativet (Science Based Targets, vetenskapsbaserade mål).

Operatör och distributionslinjer hos Tetra Pak

MINDRE SVINN, MER LIVSMEDEL

Det finns inget utrymme för svinn i Planet Positive-tankesättet. Idag kommer cirka åtta procent av växthusgasutsläppen från matavfall enligt uppgift från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Med avfallsoptimerade processer, och förpackningar som ger längre hållbarhetstid och förhindrar att livsmedel blir dåliga, kan livsmedels- och dryckesindustrin hjälpa till att lösa problemet.

Motorvägstrafik

LÄTTARE TRANSPORTER

Kartongförpackningar med lätta material från förnybara källor och rektangulära förpackningsstorlekar gör livsmedels- och dryckesprodukter lättare och mindre skrymmande. Det i sin tur ger bränsleeffektivare transporter och lägre koldioxidutsläpp.

VÅR VÄG TILL PLANET POSITIVE

Ingenjör, solpaneler

Vår väg till hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit kärnan i vilka vi är och vad vi gör. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling arbetar vi hela tiden aktivt inom det här området.

Läs mer om Ansvarsfull anskaffning

Familj i solnedgången

Förutsättningar för en hållbar verksamhet

Vi har helhetslösningarna för dina miljöutmaningar – från expertbedömningar av energi och avfall till högteknologiska och energieffektiva verktyg och processer.

Läs mer om vägen till en hållbar verksamhet

Adolfo Orive, koncernchef för Tetra Pak

Presentation av programmet

Vår koncernchef Adolfo Orive beskriver vår väg till Planet Positive.

Läs mer i reflektioner från vår koncernchef

Förändra din verksamhet på ett hållbart sätt

Företag är bara lika bra som sitt arbete på hållbarhetsområdet. Förutom att vi har byggt upp ett hållbart varumärke, anpassat verksamheten och gått i spetsen för innovation har vi lösningar som fokuserar på helheten och som möter de växande klimatutmaningarna. Utforska hur vi kan hjälpa dig att förändra ditt företag på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt erbjudande inom hållbarhet

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​