Att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt

COVID-19-utbrottet är en händelse utan motstycke som påverkar samhällen över hela världen. Ingen av oss har tidigare upplevt en situation som liknar den vi just nu går igenom. Våra tankar går till dem som drabbas hårdast.

Vi på Tetra Pak vidtar extraordinära åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller vårt löfte om att bevara det goda. För att göra detta har vi två prioriteringar:

  • Vi skyddar människor: Både våra egna medarbetare samt våra kunders och andra partners
  • Vi skyddar mat: Vi hjälper våra kunder att säkerställa matförsörjningen för samhällen över hela världen

Vi fortsätter arbetet med våra kunder, leverantörer, regeringar och lokala myndigheter för att uppnå dessa två mål. Detta innebär också försiktighetsåtgärder på våra egna anläggningar och i vår kundnära verksamhet. Det innebär också samarbete med lokala myndigheter över hela världen för att se till att världens befolkning har ständig tillgång till säker och näringsrik mat.

Vårt globala nätverk av tillverkningsanläggningar arbetar tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en kontinuerlig leverans av Tetra Paks hela erbjudande till våra kunder. Vi samordnar också med våra globala logistikpartners för att säkerställa fortsatta leveranser till våra kunder i olika potentiella scenarier.

Vi bevarar det goda och vi åtar oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Det är viktigare än någonsin. Tack till våra medarbetare, kunder och partners över hela världen för att ni fortsätter att arbeta tillsammans och hjälpa samhället att möta de utmaningar som vi står inför.

Adolfo Orive

President & CEO

Adolfo Orive