För fjärde året i rad hamnar Tetra Pak på CDP:s ”A-lista” för åtgärder inom klimatförändringar och skog

 

Lausanne, Schweiz (13 december 2022): Tetra Pak har av den globala, ideella miljöorganisationen CDP fått erkännande för sitt ledarskap inom företags transparens och resultat när det gäller klimatförändringar och skog och hamnar på organisationens ”A-lista” för fjärde året i rad.  

Tetra Pak är en av en handfull aktörer som uppnådde dubbla ”A”, bland närmare 15 000 företag som betygsattes baserat på data som lämnats in via CDP:s enkäter om klimatförändringar och skogen 2022.  

CDP:s årliga miljörelaterade informationsinsamlings- och bedömningsprocess är allmänt erkänd som guldstandarden för företags transparens kring miljö. År 2022 krävde fler än 680 investerare med över 130 biljarder US-dollar i tillgångar och 280 stora köpare med 6,4 biljarder US-dollar i inköpsbudget att företag skulle lämna ut data om miljöpåverkan, risker och möjligheter via CDP:s plattform. Rekordmånga företag, hela 18 700, svarade. 

CDP använder sig av en detaljerad och oberoende metodik för att bedöma företagen, som tilldelas ett betyg mellan A och D baserat på hur fullständig information de lämnar in, medvetenhet om och hantering av miljörisker och uppvisning av best practice i samband med miljöledarskap, till exempel förmågan att sätta upp ambitiösa och meningsfulla mål. De företag som inte svarar eller lämnar in otillräcklig information får betyget F. 

CDP:s poäng för skog bedöms utifrån fyra varor: trävaror, nötkreatursprodukter, soja och palmolja. Företag måste få ett A på minst en av dessa varor med avskogningsrisk för att hamna på A-listan för skog. 

Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity, Tetra Pak, kommenterade: ”I och med att livsmedelssystem står för ungefär en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen måste globala aktörer som vi samarbeta i hela värdekedjan för att snabba på åtgärder. Därför är vi otroligt stolta över att stå med på CDP:s ”A-lista” för fjärde året i rad, eftersom det visar att vi är på rätt väg för att motverka klimatförändringar och minimera risken för avskogning”. 

”I dagens värld blir det allt svårare att frikoppla sambandet mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt. Samtidigt ses en transparent verksamhet alltmer som en avgörande faktor för att lyckas på marknaden – precis som det ska vara. Vi är medvetna om att vi har en lång väg framför oss, men det är otroligt viktigt att vi framtidssäkrar vårt företag i linje med 1,5-gradersmålet, och vi är fast beslutna att ta vår del av ansvaret”. 

Det dubbla ”A”-betyget är också ett resultat av det långvariga miljöarbetet inom Tetra Pak. Till exempel minskade företaget koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 36 procent1 under 2021. Samtidigt kom 80 procent av företagets el från förnybara källor och man skyndar också på samarbetet med de 44 råmaterialleverantörer som deltar i företagets initiativ ”Join Us in Protecting the Planet”. En av de ”20 åtgärder till 2030” som programmet definierar är att de ska prioritera arbetet med att minska sitt koldioxidavtryck med 50 procent till 20302. För att ytterligare visa hur viktigt samarbete är för att motverka den globala uppvärmningen sjösatte Tetra Pak i början av 2022 branschens första markåterställningsprojekt i Brasilien, i samarbete med den lokala ideella organisationen Apremavi. Målet är att återställa upp till 7 000 hektar av Atlantskogen till 2030 genom att återställa den biologiska mångfalden, fånga in koldioxid och motverka klimatförändringar. 

I augusti 2022 godkändes även Tetra Paks mål om att nå nettonoll koldioxidutsläpp i hela sin värdekedja till 2050 av Science Based Target initiative (SBTi)3 i enlighet med dess nettonollstandard för företag4. För företaget innebär det en 46-procentig minskning av de absoluta växthusgasutsläppen inom Scope 1, 2 och 3 till 2030 och en 90-procentig minskning inom samma Scope-uppsättning till 2050. Tetra Pak har också ställt upp andra ambitiösa mål, till exempel att halvera matsvinn, vattenförbrukning och koldioxidavtryck i sina best practice-processlinjer till 20305.  

Dexter Galvin, Global Director of Corporations and Supply Chains på CDP, säger: ”Ett stort grattis till alla företag på årets A-lista. Transparens inom miljö är det första avgörandet steget mot en naturpositiv nettonollframtid. Under ett år med växande miljöproblem runt om i världen – när det gäller allt från extremväder till naturförluster av aldrig tidigare skådat slag – är behovet av snabb, omvälvande och samarbetsbaserad förändring viktigare än någonsin. Vi måste halvera de globala växthusgasutsläppen och stoppa avskogningen till 2030 och samtidigt säkra tillgången till friskt vatten under samma tidsperiod – det finns inget sätt att klara 1,5-gradersmålet utan naturen. CDP fortsätter höja ribban för vad som förväntas av ledare inom klimat, skog och vatten och vi hoppas att företagen på A-listan – liksom de som vill komma med på listan – gör detsamma när det gäller ambitioner och åtgärder”.  
 
Du hittar hela listan med företag på årets A-lista från CDP här: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores  

 

[1] År 2021 minskade Tetra Pak växthusgasutsläppen från den egna verksamheten (Scope 1, 2 och affärsresor) med 36 procent jämfört med baslinjen från 2019. De kombinerade växthusgasutsläppen inom Scope 1 och 2 minskade med 27 procent jämfört med baslinjen från 2019.
2 Baslinje: 2019.
3 Tetra Paks färdplan mot nettonollutsläpp i hela den egna verksamheten till 2030, och i hela vår värdekedja till 2050, bygger på en kombination av minskade och undvikna utsläpp i vår egen verksamhet och våra kunders användning av produkter från Tetra Pak, utsläpp från våra materialleverantörer samt kompensation av återstående utsläpp, inledningsvis via företagets markåterställningsprojekt.
4 SBTi:s nettonollstandard för företag är världens första ramverk för uppställda nettonollmål för företag i linje med dagens klimatforskning. Den omfattar riktlinjer, kriterier och rekommendationer som företag behöver för att ställa upp vetenskapsbaserade nettonollmål som är förenliga med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C. Standarden lanserades i slutet av förra året inför COP26 i Glasgow och ställer krav på att företag förbinder sig att minska sina utsläpp med minst 90 procent för samtliga Scope i sina nettonollplaner i syfte att förhindra att företag i alltför hög grad förlitar sig på att kompensera sina utsläpp. Deltagarna åläggs också att ställa upp delmål för sina utsläpp fram till början av 2030-talet som är i linje med 1,5-gradersmålet. Målen ska omfatta både indirekta (Scope 3) utsläpp och utsläpp som uppstår i den egna verksamheten.
5 Baslinje: 2019.

Mediekontakter

Lucia Freschi
Tetra Pak
E-post: Lucia.freschi@tetrapak.com   

CPD A-list logo

Stämpel för CDP:s A-lista

Gilles Tisserand, Vice President Climate & biodiversity, Tetra Pak

Gilles Tisserand, Vice President Climate & biodiversity, Tetra Pak

Tetra Pak, Rubiera, Italy.

Tetra Pak, Rubiera, Italien. Drönarbild från Baywa,re