3 januari 2024

För att nå våra hållbarhetsmål, till exempel Net Zero-målet till 2050 från Science Based Targets-initiativet (SBTi), behöver vi samarbeta med olika partner. Genom att göra gemensamma åtaganden kan vi driva på framstegen på systemnivå. Här är några av de initiativ som Tetra Pak har anslutit sig på sistone.

Koka ner netto noll till ren vetenskap

Ett av de allra viktigaste målen som världen arbetar mot är netto noll, det vill säga att växthusgasutsläppen ska komma så nära noll som möjligt.

Enligt FN behöver vi begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer för att kunna undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och se till att planeten fortsatt är beboelig. För att åstadkomma det är det viktigt att vi ställer upp vetenskapsbaserade mål.

Därför satte Tetra Pak som ett av 59 företag först upp både kort- och långsiktiga nettonollmål, som förra året godkändes av SBT (Science Based Targets-initiativet).

”Vikten av vetenskapsbaserade mål kan inte nog betonas. Tidigare brukade företag skriva egna berättelser om sitt klimatarbete, men exempelvis det föreslagna EU-direktivet om miljöpåståenden (Green Claims) ber företagen att gå ett steg till och lägga fram tydliga bevis för sina påståenden”, förklarar Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity på Tetra Pak.

”Vikten av vetenskapsbaserade mål kan inte nog betonas. Tidigare brukade företag skriva egna berättelser om sitt klimatarbete, men [nu behöver de] gå ett steg till och lägga fram tydliga bevis för sina påståenden”.

Det har lett till att begrepp som tidigare användes flitigt, till exempel ”klimatpositiv” och ”koldioxidneutral” inte längre är tillräckligt bra, eftersom de lämnar alltför stort utrymme för så kallad grönmålning (greenwashing).

Grönmålning är ett enormt hinder för arbetet med att motverka klimatförändringar, eftersom den kan vara missvisande och dra uppmärksamhet från insatser som faktiskt kan göra skillnad. Det kan till exempel handla om ett företag som säger sig vara på god väg att minska sina utsläpp till netto noll, men som inte har någon ordentlig plan för det.

Det är därför som företag tydligt behöver förklara hur deras ansträngningar får effekt. Och inte bara när det gäller minskade utsläpp. Genom nettonollåtagandet tvingas företag gå ännu längre och börja hjälpa till med att återställa naturen, skydda den biologiska mångfalden och aktivt avlägsna koldioxid.

Se till att redan från jord till bord blir mer hållbar

I början av 2023 gjorde Tetra Pak gemensam sak med över hundra andra aktörer i livsmedels- och dryckesindustrin och skrev under EU:s uppförandekod om ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder inom livsmedelssektorn.

Syftet med uppförandekoden är att främja hållbara livsmedelssystem och skapa ett gemensamt ramverk för branschledare, så att de kan förbinda sig att använda mer hållbara metoder vid beredning, förpackning och distribution av livsmedel.

”Branschinitiativ och uppförandekoder som den här är viktiga, eftersom de hjälper oss och andra att mäta framstegen när vi arbetar mot våra hållbarhetsmål. Det blir också enklare att samla alla olika branschinsatser, eftersom vi nu arbetar mot gemensamma mål”, säger Gilles.

EU:s uppförandekod definierar vilka åtgärder som aktörerna ”mellan gård och gaffel” kan förbinda sig till för att förbättra sina hållbarhetsresultat. Över 450 åtaganden har redan gjorts av närmare 60 företag inklusive tillverkare, återförsäljare och leverantörer, liksom drygt 50 industrifack och samarbetspartners i livsmedelssektorn.

Tetra Pak har skrivit under fem åtaganden, bland annat om att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2050 och minska koldioxidavtryck, vattenförbrukning, livsmedelsförluster och matsvinn i våra best practice-processlinjer med 50 procent till 2030 (jämfört med 2019).

”De här gemensamma åtagandena skapar transparens i arbetet och hjälper oss att bli trovärdiga. Det finns något konkret som vi kan mäta oss med och ställas till svars inför”, säger Gilles Tisserand.

”Gemensamma åtaganden skapar transparens i arbetet och hjälper oss att bli trovärdiga. Det finns något konkret som vi kan mäta oss med och ställas till svars inför”.

Positiva ringar på vattnet i distributionskedjan

Ett av de initiativ som Tetra Pak har engagerat sig i är också vårt eget leverantörsinitiativ. För att vi ska kunna nå netto noll och de SBT-certifierade målen måste hela värdekedjan förändras.

”Vi har redan gjort en hel del för att minska utsläppen i vår egen verksamhet, men leverantörerna står för 31 procent av alla våra utsläpp”, berättar Gilles.

Genom leverantörsinitiativet beskriver vi åtgärder som leverantörer kan vidta: Det handlar om allt från att sänka sina växthusgasutsläpp och maximera användningen av återvunnet innehåll till att ställa upp egna nettonollmål enligt SBT-initiativet.

”Vårt initiativ har tagits emot väldigt väl av våra kunder. Vi hör från många kunder att de blir inspirerade att själva arbeta vidare och sikta högre än tidigare. Vi presenterar inte bara en rad områden som leverantörer kan arbeta med, utan frågar dem också vilka positiva effekter deras åtgärder kan få”, säger Gilles Tisserand och fortsätter:

”Sedan har vi det faktum att allt går så snabbt. En av mina kollegor sa att hållbarhetsarbete är som att hela tiden försöka träffa ett rörligt mål”.

Därför tycker Gilles att det känns bra att arbeta tillsammans i initiativ, dela med sig av lärdomar efterhand och visa hur det går att anpassa sig – framför allt när aktuella rapporter visar att Parisavtalets 1,5-gradersmål nästan redan är utom räckhåll.

”Vi behöver ta ut en ny riktning och se hur vi kan göra ännu mer. Det är inte säkert att hela världen kan nå 1,5-gradersmålet, men vi har ändå en plikt att arbeta mot det. Och under resans gång kan vi förhoppningsvis försöka göra ännu mer”, säger Gilles Tisserand.

”Det är inte säkert att hela världen kan nå 1,5-gradersmålet, men vi har ändå en plikt att arbeta mot det. Och under resans gång kan vi förhoppningsvis försöka göra ännu mer”.

Partnerskap för att främja vetenskapsbaserade beslutsprocesser

Ett av de initiativ som Tetra Pak senast har anslutit sig till är flerpartsplattformen Think2030. Plattformen lanserades av tankesmedjan IEEP (Institute for European Environmental Policy), som arbetar med hållbarhetsfrågor från sin bas i Bryssel. Här samlas en rad europeiska tankesmedjor, aktörer från civilsamhället, privat sektor och lokala myndigheter till stöd för initiativet European Green Deal.

Think2030 fungerar i princip som en plats där ledande branschaktörer kan mötas och ge rekommendationer till beslutsfattare. I fokus för arbetet står vetenskapsbaserade politiska lösningar som stöder ett mer hållbart Europa.

”Den främsta skillnaden med en plattform som Think2030 är att den förändrar hur lobbyarbetet utförs. Traditionellt sett brukar lobbyarbete utföras i ganska isolerade kanaler, där olika sektorer som den akademiska världen, civilsamhället och den privata sektorn verkar var för sig. Men det är helt ologiskt, eftersom vi i själva verket arbetar tillsammans mot exakt samma mål”, förklarar Gilles Tisserand.

Tankesmedjan har redan rönt stor uppmärksamhet och gjort livet enklare för beslutsfattare, eftersom de nu enkelt kan vända sig till ett ställe för konsultationer och vetenskapsbaserade råd om politiska beslut.

”Detta är bara en handfull av alla initiativ som vi deltar i. Vi håller ständigt ögonen öppna efter nya åtaganden som vi kan göra och nya steg som vi kan ta. Vi behöver nämligen arbeta ännu hårdare än vi gör i dag för att se till att vi förändrar den bana som världen just nu befinner sig på. Och vi måste göra det tillsammans, för vi sitter alla i samma båt”, säger Gilles Tisserand.

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER