Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Kraften hos informerade och engagerade konsumenter

En framgångsrik återvinningsinfrastruktur är beroende av att konsumenterna gör sin del. Vi samarbetar med våra kunder och återvinningsföretag med gemensamma utbildningsaktiviteter i allt från budskap på förpackningar till utbildningsprogram och informationsaktiviteter i skolor och andra samhällsinstanser, i syfte att inspirera kunderna till att återvinna.

Ökad kunskap är nyckeln till att få konsumenterna med på resan

Många konsumenter runt om i världen är inte medvetna om att pappersbaserade kartongförpackningar kan omvandlas till nya produkter om de återvinns. Utbildningsprogram och informationsaktiviteter hjälper oss att visa möjligheterna när det gäller att återvinna kartongförpackningar.

VI har till exempel samarbetat med Catavento-museet i São Paulo för att skapa en permanent utställning om kartongförpackningars återvinningsbarhet. Tre av våra kunder sponsrar aktiviteter och tillhandahåller material för besökarna. Sex månader efter lanseringen av den första utställningen hade 100 000 besökare sett utställningen.

Vi har också skapat avfallssorteringsprogrammet Alag Karo i Gurugram, Indien, i samarbete med Coca-Cola Indien, GIZ och Saahas. Förutom att öka medvetenheten om hur viktigt det är att sortera avfall för återvinning implementerade programmet avfallssorteringssystem i 24 000 hushåll, 425 kontor och 39 skolor och engagerade 510 avfallsarbetare för att hjälpa till att samla in och sortera återvinningsbart material. 

I Turkiet har vi varit en partner i Zero Waste Project, ett prisbelönt utbildningsprogram som syftar till att lära skolbarn vikten av att skydda naturen med särskilt fokus på återvinning, förnybarhet och minskning av svinn. Andra partner i projektet var den turkiska stiftelsen för att bekämpa jorderosion, för återplantering och skydd av naturliga livsmiljöer (TEMA) och ministerierna för miljö och urbanisering och nationell utbildning.

I Japan har vi drivit ett långsiktigt utbildningsprogram i skolor runt om i landet för att sprida information om kartongåtervinning på ett roligt, interaktivt sätt. Initiativet bidrar till att öka medvetenheten om återvinning av kartongförpackningar och öka antalet förpackningar som återvinns. Fler än 6 100 skolor har medverkat och man beräknar ha nått ut till cirka 1,8 miljoner elever.

Fokusområden för återvinning