Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Utöka användningen av förnybara material

Pappersbaserade kartongförpackningar kan omvandlas till ett brett spektrum av nya produkter, till exempel pappershanddukar, toalettpapper, sekundärt förpackningsmaterial, takplattor, möbler och mycket annat. För att kartongåtervinningen ska nå sin fulla potential deltar vi i samarbeten som syftar till att utöka värdet på de återvunna materialen. Här ingår att utforskar användningsområdena och affärsmöjligheterna för ökad användning av återvunnet kartongmaterial. Vi samarbetar även med forskningsinstitut och våra plast- och pappersleverantörer för att förbättra egenskaperna hos de här materialen.

Samarbete för användning av återvunna material och dess användningsområden

Ett exempel är vårt samarbete med Recon Polymers i Nederländerna. Vi hjälpte Recon att utveckla en innovativ teknik för att återvinna delar av kartongförpackningar. I dag utforskar de aktivt nya användningsområden för polyAl (polymer och aluminium från kartongförpackningar) och samarbetar med den nederländska producenten Fauna Birdproducts BV med en serie produkter som säljs via stora nederländska återförsäljare.

Som ett resultat började det nederländska inredningsföretaget Aecutal designa snygga 3D-printade möbler gjorda av polyAl. Det här är bara ett av våra samarbetsinitiativ för att öka värdet på återvunna material. Vi är övertygade om att den här typen av projekt är avgörande för att uppnå en verkligt cirkulär ekonomi. 

I Italien fortsätter vår trogna samarbetspartner Lucart utveckla nya användningsområden för återvunna kartongmaterial. Lucart tillverkar redan två toalettpappersmärken och båda är märkta med Fiberpack® vilket visar att de är gjorda av återvunna kartongförpackningar. De tillverkar även tvål- och pappershållare gjorda av polyAl för produktlinjen EcoNaturals räkning. Nu expanderar Lucart efter att ha utökat sin produktionskapacitet. En ny återvinningsanläggning för polyal ska producera polyalgranulat för tillverkning av plastpallar. Med det här nytillskottet effektiviserar Lucart återvinningsprocessen och skapar samtidigt en marknad för samtliga komponenter i kartongförpackningarna.

Detta är bara två av våra samarbetsinitiativ för att öka värdet på återvunna material. Vi är övertygade om att den här typen av projekt är avgörande för att bidra till en verkligt cirkulär ekonomi.

Vi ger våra kartongförpackningar ett andra liv

Vi samarbetar med den ecuadorianska plast- och gummitillverkaren Ecuaplastic SC, för att ge nytt liv åt våra kartongförpackningar. De omvandlas till högkvalitativa produkter, utvecklar värdekedjan för återvinning och ökar cirkulariteten i Ecuador.

Vi ger våra kartongförpackningar ett andra liv

Vi samarbetar med den ecuadorianska plast- och gummitillverkaren Ecuaplastic SC, för att ge nytt liv åt våra kartongförpackningar. De omvandlas till högkvalitativa produkter, utvecklar värdekedjan för återvinning och ökar cirkulariteten i Ecuador.

Fokusområden för återvinning