Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Förbättra återvinningen från början

Kartongförpackningar från Tetra Pak är i dag återvinningsbara1 och vi arbetar för att förbättra förpackningsdesignen så att återvinningsprocessen blir mindre komplex. Målet är att kartongförpackningarna ska bli mer attraktiva för återvinningsföretagen att bearbeta, vilket i slutänden ska leda till att återvinningsgraden ökar.

Förpackningsdesignen kan bidra till en högre återvinningsgrad

Design för återvinning innebär att man tar in hela återvinningslivscykeln i förpackningsdesignen redan från början. Vi investerar stort i forskning och utveckling av kartongförpackningar som är tillverkade med enklare materialstruktur och en högre andel pappersbaserat innehåll.

Vid design av livsmedelsförpackningar har tillverkare många olika krav att ta ställning till och balansera. Samtidigt som hållbarheten ständigt förbättras får livsmedelssäkerheten inte äventyras och användarvänligheten måste bibehållas. Det är viktigt att förstå hela värdekedjan – från inköp av förpackningsmaterial, distribution och konsumtion till bearbetning av material i en återvinningsanläggning efter användning. 

Vi har en cirkulär syn på designen av livsmedelsförpackningar

I en cirkulär ekonomi elimineras avfall, material återvinns och återanvänds och naturliga system regenereras, vilket minskar tillverkningens miljöpåverkan. Vi har en cirkulär syn på designen av våra livsmedelsförpackningar. 

Det innebär att vi påskyndar utvecklingen av cirkulära förpackningar genom att öka användningen av förnybara och återvunna material. Vi designar förpackningar tillverkade med en förenklad materialstruktur och ökat pappersbaserat innehåll tillsammans med lösningar som hjälper till att förhindra nedskräpning.

Förnybart innehåll är material som kommer från förnybara källor, till exempel trä eller sockerrör, och som växer upp igen och absorberar koldioxid från atmosfären när de växer. Genom att använda förnybara råmaterial kan vi minska förpackningens koldioxidavtryck. Vi utökar användandet av papperssugrör som ett alternativ till plastsugrör.

Genom att använda återvunna material minskar vi avfallet och håller materialen i bruk under längre tid. Vi har nyligen introducerat certifierade återvunna polymerer och senast år 2030 ska våra plastförpackningar i Europa innehålla 10 procent återvunnet plastinnehåll, för att bidra till användningen av återvunnen plast. 

För att minska nedskräpning och plastavfall finns vår portfölj av fastsatta korkar som bidrar till att minimera skräpet eftersom korken sitter kvar på förpackningen efter öppning. 

Fokusområden för återvinning

1Kartongförpackningar samlas i dag in och återvinns över hela världen, där infrastrukturer för avfallshantering och återvinning finns på plats.