Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Därför behöver vi se plastens framtid med nya ögon

Varje år går 95 procent av värdet på förpackningsmaterialet i plast förlorat för samhället, vilket motsvarar 80–120 miljarder US-dollar.1 Användning av återvunnet material kan bidra till att öka återvinningsgraden2 och göra återvinning mer ekonomiskt lönsamt. Och genom att använda tredjepartscertifiering vid anskaffning av återvunnet material kan vi säkerställa att materialet tillverkas på ett hållbart sätt.           

Öka användningen av förnybara material

År 2019 skrev vi under New Plastics Economy Global Commitment från Ellen MacArthur Foundation. Ett av våra åtaganden är att vi senast år 2030 i genomsnitt ska ha minst tio procent återvunnen plast i alla våra dryckeskartonger som säljs i Europa. Vi ska också sträva efter att använda återvunnen plast i våra distributionslösningar.

Som ett led i de här åtagandena lanserade vi i början av 2021 certifierade attribuerade återvunna polymerer i nära samarbete med en av våra polymerleverantörer, INEOS. Med det här projektet blev vi det första företaget i förpackningsindustrin för livsmedel och drycker att få certifieringen Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products. 

Den här utvecklingen gör att vi är mindre beroende av fossilbaserad plast och bidrar till att befintliga resurser används så länge som möjligt. Vår långsiktiga ambition är tydlig: att använda förnybara eller återvunna polymerer i alla våra förpackningar, sätta stopp för utvinning av fossila råvaror och stödja övergången till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Läs mer om certifierade återvunna polymerer

Våra fokusområden

see through packages on forest background

Cirkulär förpackningsdesign för en cirkulär ekonomi

Ta reda på hur vi arbetar för att förenkla materialstrukturer för att göra återvinning mer ekonomiskt lönsam.

Woman pouring milk in bowl

Hållbara öppningar som motverkar nedskräpning

Ta reda på hur vi förnyar förpackningsdesign för att bidra till mindre plastskräp.

Tetra Pak cartons standing with sugarcane cardboard background

Växtbaserade, förnybara material

Ta reda på hur vi arbetar för att öka andelen förnybara material i våra pappersbaserade kartongförpackningar.