Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Förenklade materialstrukturer göra återvinningen mer ekonomiskt lönsam

En förpacknings design har avgörande betydelse för återvinningsbarheten. Vi har en cirkulär syn på designen av våra livsmedelsförpackningar. Pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara och återvinns överallt där det finns en infrastruktur för insamling, sortering och återvinning. Genom att utveckla en förenklad materialstruktur och öka andelen pappersbaserat innehåll kan vi bidra till ökad återvinning och säkerställa att allt fler kartongförpackningar omvandlas till värdefulla material och produkter.

Förnya förpackningar genom att tänka cirkulärt

Efter att med framgång ha slutfört en 15 månader lång kommersiell teknikvalidering av en polymerbaserad barriär som ska ersätta aluminiumskiktet går vi nu vidare till nästa utvecklingsnivå och testar en fiberbaserad barriär som är den första i sitt slag när det gäller livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution.

Med de här initiativen kan vi öka värdet på våra kartongförpackningar efter konsumtion för återvinningsföretag och göra det mer ekonomiskt lönsamt att samla in och bearbeta våra kartongförpackningar. Vi förbättrar även cirkulariteten och minskar kartongförpackningens klimatpåverkan totalt sett. 

Läs mer om fiberbaserad barriär

Våra fokusområden

Woman pouring milk in bowl

Hållbara öppningar som motverkar nedskräpning

Ta reda på hur vi förnyar förpackningsdesign för att bidra till mindre plastskräp.

Tetra Pak cartons standing with sugarcane cardboard background

Växtbaserade, förnybara material

Ta reda på hur vi arbetar för att öka andelen förnybara material i våra pappersbaserade kartongförpackningar.

Carton package with hands holding polymers

Vi håller befintliga material i bruk med certifierade återvunna polymerer

Ta reda på mer om hur vi bygger upp vår portfölj genom att inkludera förnybara material.