Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Återanvändning av maskiner för att ge dem ett längre liv

Genom vårt initiativ Certified Renovated Equipment medverkar vi i systemet med renovering av begagnade maskiner från Tetra Pak. Processen uppfyller vår höga Tetra Pak® kvalitetsstandard och handlar exempelvis om att ersätta sakande delar, uppgradera föråldrade maskiner och ge rostskyddsbehandling. 

 

Som en del i ambitionen att göra vår utrustning mer cirkulär renoverade vi 41 fyllningsmaskiner och 65 enheter inom distributionsutrustning under 2021. Vi förlängde deras livslängd och såg till att de fick nytt liv på marknaden igen. 

 

Programmet är utformat enligt stränga, globala kvalitetsstandarder och erbjuder ett brett utbud av renoverad fyllningsutrustning och kombinationer för att bidra till en mer cirkulär syn på maskinanvändning.

Återanvändning av maskiner för att ge dem ett längre liv

Genom vårt initiativ Certified Renovated Equipment medverkar vi i systemet med renovering av begagnade maskiner från Tetra Pak. Processen uppfyller vår höga Tetra Pak® kvalitetsstandard och handlar exempelvis om att ersätta sakande delar, uppgradera föråldrade maskiner och ge rostskyddsbehandling. 

 

Som en del i ambitionen att göra vår utrustning mer cirkulär renoverade vi 41 fyllningsmaskiner och 65 enheter inom distributionsutrustning under 2021. Vi förlängde deras livslängd och såg till att de fick nytt liv på marknaden igen. 

 

Programmet är utformat enligt stränga, globala kvalitetsstandarder och erbjuder ett brett utbud av renoverad fyllningsutrustning och kombinationer för att bidra till en mer cirkulär syn på maskinanvändning.

Utforska fler förpackningslösningar

Certifierade återvunna polymerer

Vi har tio certifierade produktionsanläggningar över hela världen och använder certifierade återvunna polymerer1 i utvalda korkar, ovansidor och beläggningar i hela vår portfölj. Vi planerar också att gå vidare genom att öka användningen av ansvarsfullt anskaffat, förnybart innehåll och återvunna polymerer i våra kartongförpackningar.

På butikshyllorna: en pappersbaserad barriär

Vi har lanserat Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackning med pappersbaserad barriär, den första i sitt slag inom livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution.

Upptäck vår växtbaserade portfölj

I vår portfölj av växtbaserade kartongförpackningar ingår förnybara och ansvarsfullt anskaffade material, som kartong och sockerrörspolymerer till korkar, skyddsskikt och beläggningar – allt från certifierade och ansvarsfullt förvaltade skogar och kontrollerade källor.