Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Öka andelen pappersbaserat innehåll i kartongförpackningar

Våra kartongförpackningar är i huvudsak tillverkade av papper, en förnybar resurs som vi köper in på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att dryckeskartonger har ett lägre koldioxidavtryck än andra förpackningslösningar1.

I aseptiska kartongförpackningar används ett aluminiumskikt för att skydda innehållet från syre och ljus, vilket gör att näringsvärdet och smaken behålls i flera månader, även utan kylning. Trots att aluminiumskiktet i våra aseptiska förpackningar är tunnare än ett mänskligt hårstrå och bara utgör fem procent av förpackningen, står det för ungefär en tredjedel av de växthusgasutsläpp som är kopplade till våra basmaterial. Vi investerar i och arbetar för att förbättra förpackningsdesignen i syfte att öka andelen förnybara material och pappersbaserat innehåll i våra aseptiska kartongförpackningar.

Kartongförpackningar med pappersbaserad barriär på butikshyllorna

Under 2020 inledde vi en 15 månader lång kommersiell teknikvalidering av en polymerbaserad barriär för att kunna ersätta aluminiumskiktet. Det hjälpte oss att förstå vilka effekter bytet kunde få på värdekedjan.

Resan fortsatte under 2022 med nästa utvecklingsnivå – kommersiella konsumenttester av en pappersbaserad barriär.

Tillsammans med Lactogal är vi nu redo att lansera Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf med pappersbaserad barriär – den första i sitt slag inom livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution och med en andel förnybara material på anmärkningsvärda 90 procent. Förpackningen innehåller cirka 80 procent kartong och minskar koldioxidutsläppen med hela 33 procent jämfört med traditionella aseptiska kartonger1.

Tilltalande för konsumenterna

Förutom att kartonger med högre pappersinnehåll har större andel förnybara material är de dessutom mer attraktiva för pappersbruken, vilket bådar för en omställning till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp på området förpackningar.

I en nyligen genomförd global studie svarade 31 procent av konsumenterna att de skulle vara mer motiverade att källsortera till återvinning om förpackningarna var tillverkade helt och hållet av kartong2. Genom att öka pappersinnehållet i våra förpackningslösningar kan vi tillgodose dessa preferenser.

Resan fortsätter

För att inte slå av på innovationstakten samarbetar vi med leverantörer, kunder och andra intressenter i hela värdekedjan. Och under de kommande fem till tio åren investerar vi upp till 100 miljoner euro per år för att förbättra kartongförpackningarnas miljöprofil ytterligare. Här ingår bland annat att utveckla förpackningar som har en förenklad materialstruktur och större andel förnybart innehåll.

Tetra Pak och Lactogal minskar koldioxidavtrycket från aseptiska mjölkkartonger | Tetra Pak Global

1 Certifierad av Carbon Trust™ – jämfört med Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackning med aluminiumskikt.

Se andra lösningar

Tetra Pak cartons standing with forest cardboard background

Upptäck vår växtbaserade portfölj

I vår portfölj av växtbaserade kartongförpackningar ingår förnybara och ansvarsfullt anskaffade material, som kartong och sockerrörspolymerer till korkar, skyddsskikt och beläggningar – alla certifierade och från ansvarsfullt förvaltade skogar och kontrollerade källor.

Machines on blue cardboard factory background

Öka effektiviteten i dina mejeriproduktionsprocesser

Använd vår UHT 2.0 Heating Portfolio med OneStep-teknik och minska vatten- och energiförbrukningen jämfört med en traditionell processlinje.

Experts looking at cartons and machine

Optimera verksamheten med Expert Services

Expert Services for Plant Optimisation kan hjälpa till att effektivisera din anläggning. Våra experter hjälper dig att analysera driftprestandan och ger praktiska råd om justeringar som du kan göra i och omkring din anläggning.