Innovation på varje anläggning, i varje produkt

Visste du att 94 procent av livsmedels- och dryckesproducenterna investerar i innovation? Konsumentefterfrågan är den främsta innovationsdrivkraften i hela världen. Men för att tillgodose kraven och säkerställa högsta möjliga lönsamhet måste man hitta nya erbjudanden och optimera fabriker.

Konsumentlandskapet

Förändrade konsumenternas preferenser

Det är ett måste att ta tag i konsumenternas växande oro för miljö- och hälsofrågor. Det kräver kunskap, expertis och tänkande utanför boxen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder varje dag för att ta fram nya lösningar som klarar kraven.

Hållbarhetslösningar

Hållbara livsmedel och drycker

Allt fler konsumenter kräver clean label-märkta produkter och hållbara livsmedel och drycker. Därför är jakten på nya sätt att skapa produktinnovation i full gång. Vi arbetar ständigt för att hjälpa våra kunder att utveckla och bearbeta nya produkter som uppfyller nya krav på hållbarhet.

Digitalisering och uppkoppling

Branschförändringar som drivs fram av ny teknik

Digitalisering och uppkoppling förändrar livsmedels- och dryckesindustrin från grunden. Med hjälp av ny teknik satsar vi på att erbjuda nya fantastiska möjligheter till bättre livsmedelssäkerhet, kvalitet, produktionseffektivitet och -flexibilitet.

Optimering och integrering

Förbättrad anläggningseffektivitet

Processoptimering blir allt viktigare i takt med fortsatt pressade marginaler för snabbrörliga konsumtionsvaror. Genom att använda artificiell intelligens, sakernas internet och annan integrerad teknik skapar vi nya lösningar – och helhetslösningar – som kan effektivisera driften på hela anläggningen.
Customers talking

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovation handbook

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Female operator in laboratory

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.