Innovation för hållbarhet

Det finns brådskande utmaningar som väntar livsmedels- och dryckesproducenter de närmaste åren. För att hitta hållbarare affärsmodeller måste vi tänka om helt från grunden. Oavsett om det handlar om att ställa om till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, vårt behov av att förse en växande befolkning med mat eller kraven på ökad livsmedelssäkerhet och livsmedelsskydd.

På Tetra Pak förstår vi att det inte är lätt att hitta rätt lösningar. Och vi klarar det inte heller på egen hand. Därför strävar vi efter att etablera öppna partnersamarbeten med akademiska institutioner, uppstartsbolag, ledande teknikföretag och, naturligtvis, våra kunder. Tillsammans upptäcker vi nytänkande förslag om vad som är möjligt att göra inom förpacknings- och livsmedelsberedningsvärlden.

Kvinnor inom innovation på Tetra Pak

Innovation är en av de viktigaste drivkrafterna i världsekonomin. Innovationer stimulerar konkurrensen och påverkar själva grundvalen för vår existens. De skapar jobb, ökar tillväxten och mobiliserar faktorer som kan hjälpa en nation att förbättra konkurrenskraften i sin ekonomi. Här ingår allt från att skapa en idé till att nå marknaden med en ny eller förbättrad produkt. Vi är stolta över att få presentera 13 kvinnor som driver innovationsarbetet framåt och förändrar vårt sätt att arbeta, förbättrar vårt sätt att skapa och revolutionerar vår inverkan på världen runt omkring oss.

Utforska vårt innovationsekosystem

Vill du veta mer om vårt samarbete med partners runtom i världen? Ta del av en ny interaktiv rapport och få en dynamisk bild av de kreativa idéer om den framtid vi utvecklar i dag.

Relaterade kundcase