Laurence Mott, Tetra Pak

”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Vi tar itu med livsmedelsbranschens mest angelägna hållbarhetsutmaningar genom innovation för att minska klimatpåverkan, förebygga svinn och bidra till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Laurence Mott, vår forsknings- och utvecklingschef, förklarar hur innovationssamarbeten med våra partner i den akademiska världen, nystartade företag, leverantörer och kunder ska hjälpa oss att leverera lösningar för en hållbar morgondag.

Laurence Mott, Tetra Pak

”Vi samarbetar för att ta fram innovativa och banbrytande lösningar”

Vi tar itu med livsmedelsbranschens mest angelägna hållbarhetsutmaningar genom innovation för att minska klimatpåverkan, förebygga svinn och bidra till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Laurence Mott, vår forsknings- och utvecklingschef, förklarar hur innovationssamarbeten med våra partner i den akademiska världen, nystartade företag, leverantörer och kunder ska hjälpa oss att leverera lösningar för en hållbar morgondag.

Stora Enso

”Vi skapar tillit, delar och lär oss tillsammans”

Vi arbetar för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, där förnybara material återvinns efter användning och får nytt liv som nya produkter. Därför bedriver vi utvecklingsarbete tillsammans med pappersjätten Stora Enso, och vi delar med oss av de nyskapande idéer som kommer att behövas för att omvärdera livsmedelsförpackningar från grunden. Huvudfokus för vårt samarbete är att förbättra återvinningsbarheten, så att vi kan skydda planeten och våra gemensamma resurser.

Stora Enso

”Vi skapar tillit, delar och lär oss tillsammans”

Vi arbetar för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, där förnybara material återvinns efter användning och får nytt liv som nya produkter. Därför bedriver vi utvecklingsarbete tillsammans med pappersjätten Stora Enso, och vi delar med oss av de nyskapande idéer som kommer att behövas för att omvärdera livsmedelsförpackningar från grunden. Huvudfokus för vårt samarbete är att förbättra återvinningsbarheten, så att vi kan skydda planeten och våra gemensamma resurser.

Klabin

”Att dela tankar och idéer påskyndar innovationen”

De gigantiska hållbarhetsutmaningar som planeten står inför förenar förpackningsindustrin i sökandet efter innovativa lösningar. Vi arbetar tillsammans med den brasilianska förpackningsproducenten Klabin kring nya produkter och processer som hanterar klimatutsläpp, användning av icke förnybara material och förpackningarnas återvinningsbarhet. Genom att dra nytta av varandras expertis och skapa tillsammans kan vi utveckla morgondagens hållbara lösningar.

Klabin

”Att dela tankar och idéer påskyndar innovationen”

De gigantiska hållbarhetsutmaningar som planeten står inför förenar förpackningsindustrin i sökandet efter innovativa lösningar. Vi arbetar tillsammans med den brasilianska förpackningsproducenten Klabin kring nya produkter och processer som hanterar klimatutsläpp, användning av icke förnybara material och förpackningarnas återvinningsbarhet. Genom att dra nytta av varandras expertis och skapa tillsammans kan vi utveckla morgondagens hållbara lösningar.

BillerudKorsnäs

”Visionen är 100 procent fiberbaserade förpackningar”

För att minska klimatpåverkan krävs det att fossilbaserade material byts ut mot alternativ från förnybara källor. Därför har Tetra Pak och kartongleverantören BillerudKorsnäs gått samman i en rad olika projekt, som att bedriva avancerad forskning i syfte att ta fram innovativa material från de svenska skogarna. Det är ett led i vår satsning att skapa en mer hållbar framtid för förpackningsindustrin.

BillerudKorsnäs

”Visionen är 100 procent fiberbaserade förpackningar”

För att minska klimatpåverkan krävs det att fossilbaserade material byts ut mot alternativ från förnybara källor. Därför har Tetra Pak och kartongleverantören BillerudKorsnäs gått samman i en rad olika projekt, som att bedriva avancerad forskning i syfte att ta fram innovativa material från de svenska skogarna. Det är ett led i vår satsning att skapa en mer hållbar framtid för förpackningsindustrin.