Global förändring kräver nya sätt att tänka

Innovation är en gnista av framsteg. En katalysator för förändring som drivs av rätt idéer. Tetra Paks engagemang för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt kräver att vi tänker om när det gäller våra globala utmaningar och arbetar för att lösa saker på ett bättre sätt.

Vi skyddar livsmedel, människor och planeten

För oss innebär innovation att ge våra kunder möjlighet att uppfylla höga standarder för livsmedelssäkerhet och -tillgänglighet för människor över hela världen. Och det innebär att skydda planeten genom att gå i spetsen för hållbarhetsförändringen i hela värdekedjan och att minimera resursanvändningen och optimera livscykeln för allt vi producerar. Enkelt uttryckt gör innovation det möjligt för oss att leva upp till vårt åtagande att skydda livsmedel, människor och planeten.
Mor och son leker, flod

Vi utvecklar framtidens livsmedelsförpackning

En av de viktigaste delarna av vårt innovationsarbete är att ta fram världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning. Målet är att skapa kartonger tillverkade enbart av växtbaserade material som är helt förnybara, återvinningsbara och koldioxidneutrala. Vi kallar det Go Nature. Go Carton.

Skapa mer hållbara livsmedelssystem

Vi är fast beslutna att skapa en framtid med säkra och hållbara livsmedelssystem: för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet och skapa hållbara värdekedjor.
Customers talking

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovation handbook

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Female employee in laboratory

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.