Alla Sustainability Insights

Tetra Pak och Tortoise podcast

Producera säkra livsmedel och samtidigt fasa ut världens fossila bränslen

Covid-19 har lagt mycket på is – men att hantera hotet mot vårt klimat kan inte vänta. Hur kan vi förse världen med mat på ett hållbart sätt och samtidigt fasa ut fossila bränslen?

Kvinna med kor, mejeriproduktionscenter

Kunderna berömmer mjölkproduktionscentrens distansutbildningar

Genom vår modell med mjölkproduktionscenter medverkar vi till att bygga upp lokala värdekedjor för mejeriprodukter genom att tillhandahålla tekniskt stöd till småbrukare och stödja våra mejerikunders förmåga att samla in mer högkvalitativ mjölk

Medarbetare

Flexibel arbetsmiljö

Allt fler av Tetra Paks medarbetare runtom i världen gynnas av flexibel arbetsmiljö. Det är en del av ett pågående initiativ som syftar till att ge medarbetare mer inflytande över var, när och hur de arbetar.

Zero Waste Project i Turkiet

Zero Waste Project lär Turkiets skolbarn att skydda naturen

Tetra Pak är partner i Zero Waste Project, ett utbildningsprogram som syftar till att lära skolbarn i Turkiet om vikten av att skydda naturen

Nytt återvinningssamarbete i Ryssland

Nytt samarbete för återvinning av kartonger i Ryssland

Tetra Pak har gått ihop med L-PAK, en ledande tillverkare av wellpapp i Ryssland, för att lansera en ny avancerad återvinningslinje för kartonger

Green roof-projektet i Thailand

Green roof-projektet – ger skydd genom återvinning

Green Roof-projektet firar ett decennium av att hjälpa människor i nöd samtidigt som projektet går i bräschen för kartongsamling och återvinning i Thailand.

Stöd för mjölkproduktionsutveckling i Uganda

Samarbete för utveckling av mjölkproduktion i Uganda

Cirka 50 chefer för mjölkproduktionsutveckling har anställts och utbildats för att ge praktisk teknisk hjälp till 1 000 kommersiella mjölkproducenter i sydvästra Uganda

Tetra Paks team i Binh Duong, Vietnam

Minska vår påverkan genom ”gröna byggnader”

Utöver våra effektiva produktionsprocesser gör kvaliteten på våra byggnader en betydande skillnad för hållbarheten i vår verksamhet.

Smarta kartonger jpg

Utnyttja möjligheterna till digitalisering och uppkoppling

Digitalisering och uppkoppling förändrar livsmedels- och dryckesindustrin från grunden. De erbjuder enastående möjligheter att öka livsmedelssäkerheten

Skåp för avhämtning av skolmjölk i Kina

Fortsätter ge skolbarn tillgång till näring under covid-19

På grund av covid-19 stänger skolor runt om i världen. Det kan tyvärr få stora konsekvenser för skolbarnens hälsa och näringsintag.

Skåp för avhämtning av skolmjölk i Kina

Fortsätter ge skolbarn tillgång till näring under COVID-19

Med anledning COVID-19 stänger skolor runtom i världen. Detta kan tyvärr få stora konsekvenser för skolbarnens hälsa och näringsintag.

FSC™-märkt förpackning

Milstolpe för FSC™-märkta förpackningar

I början av 2019 nådde Tetra Pak en ny viktig milstolpe, då det totala antalet levererade FSC-märkta förpackningar passerade 500-miljardersstrecket.

Mario Abreu, Vice President Sustainability, Tetra Pak

Samarbete för att förbättra värdet av återvinning

​Vi arbetar med ett ökat antal återvinningsföretag och andra intressenter inom återvinningskedjor för att driva en lönsam och hållbar affärslösning.

Tetra Pak mottostämpel

Leadership Excellence Awards 2018

Leadership Excellence Awards 2018 gick till Bulent Kozak, fabrikschef i Jeddah, Saudiarabien

Skolbarn som återvinner i Japan

Skolmjölkens historia och tradition i Japan

Tetra Pak arbetar med skolor över hela Japan för att hantera utmaningen med undernäring hos barn och för att främja miljöutbildning.

Barn som återvinner mjölkkartonger

Samarbete är ett kraftfullt verktyg

Hållbar pappersindustri. Tetra Pak samarbetar med återvinningsföretag över hela världen för återvinning av dryckeskartonger

Solpaneler jpg

Vi strävar efter 100 procent förnybar elektricitet

Vi ser förnybar energi som nyckeln till vår strategi för koldioxidreduktion. Under de senaste två åren har vi lyckats uppnå att förnybar elektricitet används för 50 procent av vår elförbrukning.

Medarbetare som pratar

Koldioxidpriser

Tetra Pak använder ett internt koldioxidpris för att minska utsläppen av växthusgaser och uppmuntra till investeringar i förnybar energi.

Mjölkproduktionscenter i Kenya

Nytt projekt inom mjölkproduktionscenter i Kenya ökar produktiviteten

I samarbete med vår kund Uplands Dairy i Kenya arbetar Tetra Pak för att förbättra mejeribranschen genom att erbjuda småbrukare tekniskt stöd.

Skolbarn som återvinner i Peru

Innovativ produkt- och förpackningsdesign i Perus nutritionsprogram för skolor

Tetra Pak arbetar tillsammans med kunden och den peruanska regeringen för att leverera näringsrika produkter till peruanska skolor och erbjuda utbildning i återvinning

Mario Abreu, Vice President Sustainability

Varför ärlighet är den bästa principen när man pratar om målen för hållbar utveckling

Vi har åtagit oss att stödja alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur anpassning till målen för hållbar utveckling har gjort det möjligt för oss att utöka vårt hållbarhetsarbete.

En ung medarbetare i samtal med en kollega

My future – utbildning och utveckling

Våra utbildnings- och utvecklingsprogram är utformade så att de ska bygga upp en kultur av hög prestanda, där medarbetarnas talang respekteras, erkänns och belönas.

Roberto Franchitti

Frågor och svar med Roberto Franchitti

Här pratar vi om hur Tetra Pak minskar matsvinnet och reducerar våra kunders driftpåverkan och därmed gör stor skillnad.

Skog ovanifrån

FSC™-certifiering

Vi anser att FSC™ tillhandahåller en trovärdig generell standard och vi uppmuntrar aktivt våra kunder att ha med denna på sina förpackningar.

Bungalows i trä

Green Roof – återvinningsprojekt i Thailand

Green Roof-projektet lanserades 2010. Först var det tänkt att pågå under en treårsperiod, men projektet blev så framgångsrikt att det förlängdes.

Automatisk papperskompressor

​​​​Återvinning i Seoul – kraften i samarbete

Samarbetet mellan Tetra Pak och stadsledningen i Seoul vittnar om styrkan i stabila partnerskap och gemensamma åtaganden.

Tetra Pak mottostämpel

Leadership Excellence Award 2017

​​​​​​​​​​​​Vinnare av Leadership Excellence Award 2017: Guillaume Latourrette. Guillaume har lyckats ingjuta ett arbetssätt i hela klustret, där kunden placeras i första rummet

Gaby Youd

Frågor och svar med Gaby Youd

I den här intervjun talar vi med Gaby Youd om den centrala roll som mångfald och inkludering har för Tetra Paks långsiktiga framgångar och hållbarhet.

Jennie Stackebo

Technical Talent Programme

Tekniktalangprogrammet är en möjlighet för dig att utveckla din tekniska kompetens, skaffa dig praktisk erfarenhet, skapa ett nätverk och ta dig an utmaningar i verkliga livet.

Barn som dricker mjölk i Senegal

Samarbete för att uppnå Senegals fulla potential

Vi arbetar med lokala jordbrukare för att utveckla värdekedjan för mejeriprodukter och distribuera mer färsk mjölk till skolor och därmed förbättra maten, utbildningen och nutritionen för barn

Barn som får mjölk i en skola i Burundi

Ett nytt program för att förbättra barns näringsstatus och öka skolnärvaron i Burundi

Tetra Pak hjälper vår kund, det nystartade lokala företaget Modern Dairy Burundi, att förbättra livsmedelsförsörjningen för 20 000 barn

Barn som återvinner i Japan

Skolor i Japan gör återvinning till något roligt

Vårt Bellmark-program för skolor hjälper till att sprida information om kartongåtervinning i Japan och ökar därmed antalet förpackningar som människor återvinner.

Little things renew nature

Little Things Renew Nature

Ett utbildningsprogram för skolor i Turkiet lär barn hur man återvinner kartonger och varför det är så viktigt. Initiativet bidrar till att öka medvetenheten i regionen.

Återvinna kartonger

Bygga ut en infrastruktur för återvinning i USA

För mindre än tio år sedan hade endast 18 procent av hushållen i USA tillgång till kartongåtervinning. I dag har siffran ökat till 60 procent, vilket gjort kartongåtervinning till standard i hela USA.

Färgstarka serier

Färgstarka serier

Brittiska skolor skapar en ny framtid genom att väcka barns intresse för återvinning med hjälp av färgstarka seriefigurer och en interaktiv webbplats.

Högre återvinningsgrad med hjälp av lek

Högre återvinningsgrad med hjälp av lek

Efter nästan en fördubbling av kartongåtervinningsgraden på bara fyra år är målet att 50 procent av alla dryckeskartonger i Sverige ska återvinnas år 2020.

Återvinning i Brasilien

Jubileum för recycling route

Recycling Route är en sökmotor för återvinning med hjälp av uppsamlingscontainrar på gatorna i Brasilien. Initiativet lanserades 2008 av Tetra Pak i Brasilien tillsammans med Waze.

Leende kvinna

Klassrum av kartonger

I skolor och städer runt om i Indien har vi lanserat ett initiativ för att öka återvinningsgraden för dryckeskartonger.

Klassrum

Vår viktiga roll i skolmåltidsprogrammen i Bolivia

Tetra Pak har arbetat tillsammans med den lokala livsmedelsberedningsbranschen för att förbättra skolmåltidsprogrammen i Bolivia.

Jordgubbsyoghurt, Tetra Top

Drickyoghurt: ett steg bort från plasten

Vår kund Skånemejerier vände sig till oss och ville ha hjälp med en hållbar alternativ kartongförpackning till drycker som ska konsumeras i farten

En näringsriktig start på dagen

En näringsriktig start på dagen

Skolmjölksprogrammet har rönt stor acceptans hos barnen och hos samhället. I de berörda skolorna har antalet inskrivna elever ökat och andelen avhopp minskat.

Tre medarbetare som diskuterar

Tetra Pak Academy

Tetra Pak Academy har ett omfattande utbud verksamhetsdrivna utbildningar som kan anpassas efter individuella utvecklingsbehov.

Man som återvinner

Samarbete för att ändra konsumentbeteende

Via vårt medlemskap i den schweiziska föreningen för dryckeskartongproducenter, har vi haft en viktig roll när det gäller att främja samarbete för att ändra konsumenters beteende.

Pojke som håller i kartong

Vi ökar kunskaperna om FSC™

Över hela världen stöder vi initiativ som ökar förståelsen för hållbart skogsbruk och uppmuntrar konsumenter att göra ansvarsfulla val.

Morgan och dator

Väl utbyggt samarbete i Sri Lanka, mjölkproduktionscentra

Ett nytt mjölkproduktionscenter i Sri Lankas krigshärjade nordöstra delar bygger upp ökad kapacitet i mejeriindustrin – och förändrar livet för lokala jordbrukare.

Människor, Green Roof Project

Green Roof Project

Green Roof-projektet lanserades 2010. Först var det tänkt att pågå under en treårsperiod men blev så framgångsrikt att det förlängdes till 2016.

Distribuering av mjölk i lösvikt

Utbildning av konsumenter

Konsumenter köper fortfarande mjölk i lösvikt ur plastpåsar eller använda plastflaskor. Studier har visat riskerna med att dricka den här mjölken.

skolbarn kenya

Skolmjölksprogram i Kenya bidrar till att öka antalet inskrivna elever i skolorna

Lisa Rydén

Frågor och svar med Lisa Rydén

Här talar vi med Lisa Rydén, Director of Recycling, om företagets mångåriga och banbrytande arbete för återvinning och en cirkulär ekonomi