50 år av innovation

Så får kunderna del av Tetra Paks nytänkande

Toppmoderna lösningar och banbrytande teknik – det är sådana saker som utgör kärnan i Tetra Paks verksamhet. Men vi förnyar inte bara för förnyandets skull: Vi drivs alltid av kundernas behov. Lammert Bloemsma har arbetat på Tetra Pak i 20 år och leder numera avdelningen för produkt- och tillämpningsutveckling.

”Vi utvecklar inte bara utrustning, utan tittar också på olika tillämpningar – hur kan vi göra en ostsort på ett annat sätt? Vilka andra processer kan vi använda för att producera en viss ost? Det handlar inte bara om rostfritt stål, utan också om teknik”.

50 år av innovation

Nytänkande genom samarbete

Så hur samarbetar Tetra Pak med kunder för att ta fram nya lösningar? Det har visat sig vara en balansakt – och partnerskap är det perfekta svaret.

”Med ost kan det vara ganska svårt att utveckla något som ligger helt rätt i tiden. Man måste alltid vara försiktig så att man inte går för långt, eller är för konventionell. Vi har haft banbrytande idéer som förvandlats till fantastiska projekt, men det har också funnits tillfällen när våra idéer var för visionära. Det måste finnas balans mellan vår utvecklingskurva och kundernas utvecklingskurva. Kurvorna behöver inte löpa helt parallellt, då blir det inget nytänkande, men vi får inte ligga för långt före heller. Därför försöker vi utveckla och arbeta nytänkande i nära samarbete med en kund, och inkludera dem som partner i projektet. På så sätt kan de tycka till om lösningen och påverka besluten”.

Genom att samarbeta om nytänkande kan vi med andra ord enklare ta fram lösningar anpassade efter marknadens behov. Kundengagemang är även en viktig aspekt av Aaron Nutsfords arbete. Han är Commercial Manager för cheddar och mozzarella och hans team har tre viktiga funktioner: De erbjuder försäljningsstöd som maskinspecifikationer och offerter, de hanterar produktportföljen – vilket omfattar produktens hela livscykel och ämnen som hygien, livsmedelssäkerhet och hållbarhet – och de hjälper kunder från koncept till slutförande med tekniska linjelösningar.

”Innovation är en viktig del av vad hela vårt team gör, och vi har en process som kartlägger och sammanställer innovations- och utvecklingsbehov från kunderna och marknaderna. Det finns fyra huvudområden – produktens livscykel, skapande av produkter, som handlar om att utveckla nya produkter, och verktyg för att fånga upp behov av teknisk utveckling och behov av produktutveckling”.

Joanna Ilczyszyn, som också är Commercial Manager men ansvarig för kategorierna halvhård ost och färskost, tillägger:

”Produktutvecklingsbehovet (PDN) handlar om att samla in data från marknader och producenter och omsätta dem i lösningar. Därefter prioriterar vi sådana potentiella utvecklingar, tittar på dem ur olika perspektiv och väljer slutligen ut den produkt som vi vill utveckla. När vi gör detta måste vi fråga oss själva sådant som ”Vad tillför detta marknaden?” och ”Är detta verkligen vad producenterna ville ha?”.

Ett av de här insamlade behoven var ett önskemål från en kund som ville producera mozzarellaost i litet format. Tetra Pak-teamet började med att bygga en liten form. Sedan genomfördes produkttester för att se till att produkterna kunde tömmas ut ur formarna, och när resultaten var tillfredsställande såg en ny produkt dagens ljus. Andra exempel handlar om en kund som ville centralisera tjänsterna i en CIP-lösning, och utvecklingen av ett sekundär filter för små partiklar till Tetra Paks bandlösningar. På så sätt ser man till att mindre vassle används till lågkvalitetsändamål, eftersom små partiklar samlas upp från vasslen och leder tillbaka den till bandet.

”Vi har också utvecklat ett eget linjekoncept för ost av fetatyp. Det är en helhetslösning där osten fylls på i slutet och koaguleras i vår förpackning. Och vi har ett pågående projekt där vi utvecklar en modul som kan skära långa ostblock, närmare en meter”, berättar Joanna.

”Ibland utgår vi från input från marknadsundersökningar, men vanligtvis kommer projekten vi prioriterar och placerar högst upp på agendan från kundernas behov. Till exempel har vi nyligen undersökt ytbehandlingar för osttillverkning som ett svar på förfrågningar från kunder om att bli kvitt beläggningar. Det handlar om livsmedelssäkerhet”, säger Aaron.

Fler innovationsverktyg och andra samarbeten

Ett ord som ”banbrytande” är visserligen nära förknippat med nytänkande, men det är också viktigt att komma ihåg vad som redan finns. Nya saker måste vara kompatibla. Lammert igen:

”Det är viktigt att utveckla på ett sådant sätt att lösningen kan installeras i befintlig utrustning. En fördel här är att vi förlänger livslängden för utrustningen och gör den mer hållbar på lång sikt. En annan fördel är att det blir en mindre investering för kunden, eftersom de kan köpa vissa delar av en utrustning i stället för allt på en gång. Och för oss innebär detta också en fördel i form av kortare tid till marknaden. Ett helt utvecklingsprojekt tar lång tid och är kostsamt. Men när vi utvecklar något mindre, som uppgraderingar, kan vi snabbare nå ut till marknaden. Ju mindre steg, desto kortare tid till marknadsintroduktion”.

Tetra Pak samarbetar med en rad välkända universitet. Det är en annan viktig del i vår nytänkande verktygslåda. Aaron Nutsford förklarar:

”Vi har genomfört många industriella tester och modelleringar med stora kunder. Genom att samarbeta med universitet kan vi snabbare komma ut på marknaden och få värdefull information inför uppskalning och koncepttest”.

Vi samarbetar även med andra i industrin, tillverkare och ingredienshus.

”Vi arbetar för att bygga upp partnersamarbeten så att vi kan vara en one-stop-shop för våra kunder”.

Förutom den input och de insikter som kontakten med konsumenter ger, är forskning en naturlig källa till marknadsintelligens. Tetra Pak samarbetar med ledande leverantörer av information om livsmedelsindustrin och sponsrar också forskning. Kunskap om produktion, konsumtionsmönster, tillväxtområden och marknadstrender samlas in och delas med kunder. Och insikterna fungerar också som viktig input i vårt eget innovationsarbete.

Minska miljöpåverkan – och förbättra verksamheten

Strävan efter mer hållbar produktion är inte bara en fråga om att tillgodose konsumentefterfrågan och följa miljölagstiftning. Det är mer grundläggande än så. Hållbarhet kan ibland betraktas som ett fristående ämne, men Lammert Bloemsma beskriver mer av ett helhetsperspektiv som sträcker sig bortom reaktiva åtgärder.

”Hållbarhet är inte något vi klistrar på i efterhand. Det bör vara – och är – inbäddat i allt vi gör. Vi försöker alltid hitta sätt att korta rengöringstider och minska energiförbrukning och produktsvinn när vi utvecklar något nytt. Det handlar inte bara om att värna om miljön, utan har också direkt, positiv inverkan på kundens verksamhet. Till exempel om vi kan korta rengöringstiden använder vi också mindre rengöringsmedel – och ökar drifttiden”.

Aaron Nutsford betonar kopplingen mellan minskad miljöpåverkan och mer effektiv drift.

”Vi undersöker sätt att optimera kylningen av mozzarella. Så varför är det viktigt? Jo, om vi kan vara mer effektiva där, får vi mindre saltlag att kyla och skölja ur, och därmed mindre avfallsvatten att hantera. Så detta har även positiva effekten på miljöpåverkan och effektiviteten i driften”.

Fördelarna med erfarenhet och expertis

Lammert lyfter fram vikten av erfarenhet.

”Vår mejerispecialist och våra automatiseringsingenjörer tillhör de främsta på området och i deras yrke är erfarenhet det som verkligen räknas. När man ska starta upp ny utrustning eller hitta orsaken till problem ... ju mer erfarenhet du har, desto enklare är det att lösa vissa utmaningar”. Dessutom skapar global närvaro och en stor organisation många synergieffekter.

”I Nord- och Sydamerika har vi ett halvt dussin specialister som dagligen arbetar tätt tillsammans med kunderna. Och vi kan dra nytta av alla våra underkategorier inom ost, och använda kunskaperna till olika eller nya tillämpningar. Och så har vi hela vår portfölj. Vi kan använda våra experter och team inom filtrering, glass, färdiglagad mat ... till exempel samarbetar vi med filtreringsteamet när det gäller kontinuerlig ostmassetillverkning. Inom glasstillverkning finns det sådant som spiralkylare och teknik för inmatning och extrudering av stora ingredienser som kan användas i vårt innovationsarbete. Vi har också lagt ner en hel del arbete på vegansk ost med vårt kompetenscentrum för mixning – vi har pilotanläggningar och vi har genomfört seminarier där vi tillverkar, formulerar och provsmakar vegansk ost berättar Aaron.

Hur är det med ny teknik?

”En del i hanteringen av vår produktportfölj handlar om att utveckla nya produkter. Ett exempel är vår torrkokare för mozzarella. Vi har investerat 20 000 FoU-timmar och samarbetat med underhållspersonal, ingenjörer, kunder och universitet. Det är den första i sitt slag, med integrerad mätning, ingrediensdosering, hög hygien och flexibilitet – den är framtidssäkrad”, säger Aaron.

Och digitala verktyg öppnar dörren till nya insikter. Lammert ger ett exempel:

”Det finns 3D-konstruktionsverktyg som har höjt kvaliteten på vår utrustning, och maskininlärning hjälper oss att analysera enorma datamängder på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra själva. Med vårt Decision Science-team kan vi hitta samband vi annars kanske hade missat. Det här skapar enorma möjligheter för våra kunder att förbättra prestanda på sina anläggningar”.

”När du samarbetar med Tetra Pak får du tillgång till hela det här utbudet. Vi ser till din investerings hela livscykel. Vi har beprövad expertis och tillsammans har vi hundratals år av erfarenhet som vi kan ta med på resan med våra kunder”, avslutar Aaron.

I rollerna

Lammert Bloemsma

Lammert Bloemsma började arbeta på Tetra Pak som automatiseringsingenjör 2002. I dag leder han Department of Product and Application Development. Här hittar han nya sätt att fullända ost med hjälp av utrustning, teknik och optimerade processer.

Aaron Nutsford

Aaron Nutsford har sitt ursprung i mejerilandet Nya Zeeland och har arbetat inom ost- och pulverindustrin i över 30 år. Han är för närvarande Commercial Manager för ostkategorierna cheddar och mozzarella.

Joanna Ilczyszyn

Sedan Joanna Ilczyszyn började på företaget 2006 har hon innehaft en rad olika tjänster på Tetra Pak. Som Commercial Manager för färskost och halvhård ost kombinerar hon i dag sin bakgrund inom bank- och finansväsendet med djupgående kunskaper om utmaningarna inom osttillverkning.

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Ange din e-postadress i detta format: exempel@exempel.com
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.

Personer i samtal om en best practice-linje

Mer än bara rostfritt stål

Låt oss börja med att påpeka det uppenbara: När det gäller osttillverkning är utrustningen avgörande. Se bortom det rostfria stålet.

Mjölk, vassle, ost, keso

Skapa mervärde av vassle

Med dagens avancerade teknik och tillverkningsmetoder har ostindustrins intresse för vassle ökat de senaste åren.

Ostar

Ostteknikguide

Ostteknikguiden är en lättanvänd resurs för industriell osttillverkning. Den ger en bra översikt över produktionsprocessens grunder.

Runda goudaostar

Processtillämpningar för ost och vassle

Tetra Pak tillhandahåller en komplett utrustning för såväl ost- som vassleproduktion. Vi har kunskapen som behövs för att du ska få maximal nytta av ditt råmaterial.

Ost på hylla

Insikter om ost

När det gäller ostproduktion har alla kategorier sina speciella utmaningar. Läs vidare för att ta reda på hur du kan hantera dem.

En best practice-linje för ostproduktion

Best practice-linjer för ost

Våra best practice-linjer är utformade för att göra livet enklare för ostproducenter.