Bakom kulisserna på Synlaits toppmoderna anläggning för näringsproduktion

Synlaits vision var att bygga en ny anläggning för näringsproduktion på Nordön i Nya Zeeland. Det som började med en intetsägande jordlott strax söder om Auckland, i Waikato-regionen på Nya Zeeland, och ett koncept för en väldesignad produktionsprocess, blev snabbt en toppmodern anläggning där cirka 10 000 utrustningsenheter installerades på drygt 12 månader. Nu är SynlaitPōkenos spraytorkare lika hög som en tiovåningshus och kan producera upp till 45 000 ton pulver varje år, inklusive pulverbas för modersmjölksersättning, helmjölkspulver för spädbarn och skummjölkspulver.

Pōkeno-projektet var enormt stort, det största projektet som Tetra Pak Nya Zeeland har genomfört hittills. Synlait Pōkeno bearbetade sin första mjölk i september 2019, och projektet slutfördes i maj 2020.

Den imponerande hastigheten – från det att Pōkeno-anläggningen lämnade ritbordet tills den färdiga anläggningen med cirka 100 anställda stod klar – återspeglar Synlaits historia. Från en blygsam start som enskild mjölkgård i Canterbury år 2000 har företaget vuxit från nollbas till ett börsvärde på över 1 miljard nyzeeländska dollar (cirka 600 miljoner euro).

Installation av spraytorkare, Synlaits anläggning

Pōkeno-anläggningen har designats enligt de högsta specifikationerna, med hygienstandarder som ligger i nivå med läkemedelsbranschen. När medarbetare går in i olika hygienzoner på fabriksområdet byter de exempelvis om till lämpliga kläder. Varje produktbatch spåras genom hela distributions- och tillverkningskedjan, tack vare sensorer och automationsprogramvara som fångar upp hela produktionsprocessen.

Tetra Pak har utvecklat särskilda, innovativa tekniker för Synlait, från ett nytt avfuktningssystem för både huvudtorkare och sekundära luftsystem – som ger en mycket mer stabil och kontrollerbar anläggning i skiftande miljöförhållanden (fuktighet) – till ett nytt högtryckspumpsystem. Det är det första systemet i världen som installeras i denna typ av applikation – där det matar in koncentratet i torkarens spraymunstycken och som gör det till en kritisk utrustning i produktionsprocessen.

Redan från början satte man upp hållbarhetsmål för Pōkeno-fabriken, med högt ställda mål för avloppsvattenutsläpp och vattenåtervinning. Med sikte på de här kraven utvecklades designen, och anläggningen försågs med system för vattenåtervinning och rening med två anläggningar för reverserad osmos (RO) för avdunstningskondensat (cow water) och Clean In Place (CIP)-spolvatten. Vid normal produktion kommer anläggningen att förbruka mellan 850 och 1 050 m3/dag behandlat processvatten, beroende på vilken produkt som produceras, och uppnår gott och väl denna prestanda under de uppsatta och överenskomna målen. Det vittnar om en konsekvent och optimerad driftposition.

Allt vatten som återvinns på anläggningen behandlas för att uppnå dricksvattenstandard och återvinns sedan tillbaka för att tas in i anläggningens huvudsystem för behandlat processvatten.

John Beeby Site Operations Manager Synlait Pokeno: – Tillsammans med Tetra Pak har vi utvecklat en processanläggning i världsklass, som hjälper oss att producera en serie hållbara mjölkbaserade näringsprodukter för våra kunder och samtidigt minska vår påverkan på människorna och planeten, nu och i framtiden. Det är en prestation som vi är mycket stolta över.

Synlaits pulveranläggning på Nya Zeeland