2019-05-13
GREKLAND

​​​​​​​​​​​​​En sömlös lösning: Hellenic Dairies ser fördelarna med integrerad anläggningsförvaltning

Historian i korta drag

Grekiska mejeriproducent Hellenic Dairies är en mångårig Tetra Pak-kund med sju fyllningslinjer och omfattande processutrustning. Företaget har en stark ställning i sydöstra Europa inom flytande mejeriprodukter, ost, yoghurt och juice, nektar och icke-kolsyrade drycker. Under 2016 resulterade en stor investering i deras fabrik i Brasov, Rumänien, i nära samarbete med Tetra Pak och vår strategiska leverantör Elettric80, i installation av ett omfattande sortiment av avslutande steg och lagerutrustning. Som ett resultat av detta är all verksamhet inom anläggningen nu automatiserad, vilket praktiskt taget eliminerar fel och ger ökad produktivitet samt betydande kostnadsbesparingar.

Bygger på starka traditioner

Hellenic Dairies bildades 1985 och fokuserade inledningsvis på att tillverka och sälja högkvalitativa mjölkprodukter i sin hemregion, Thessalien. Efterhand produktportföljen har utvidgats till att omfatta nya typer av ost, yoghurt, juice, smör och mejeriprodukter så har även den geografiska räckvidden expanderat: Under år 2000 började företaget sälja över hela Grekland, och idag exporteras produkter till nästan 20 länder med betydande marknader inklusive Tyskland, Italien, Storbritannien, Sverige och Kina. Hellenic Dairies har arbetat med Tetra Pak i mer än 25 år och även etablerat sin förädlingsverksamhet. Idag driver företaget sju fyllningslinjer inklusive tre Tetra Pak® A3/Flex, två Tetra Pak® A3/CompactFlex, en Tetra Pak® TR/27​ och en Tetra Pak® TR/7 fyllningslinje.

Utmaningen: Avsaknad av automatisering i slutet av linjen leder till många fel

Hellenic Dairies etablerade sin närvaro i Rumänien 1999. Under 2011 beslutat företaget att investera i en nyetablering i Brasov och sedan dess har det fortsatt att investera för att expandera sin produktportfölj och kapacitet i regionen. Att driva anläggningen effektivt mötte dock flera utmaningar. Den höga personalomsättningen (en följd av Rumäniens påfallande låga arbetslöshet), avsaknaden av automatiserade processer och den suboptimala strukturen på arbetsplatsen ledde till ineffektivitet, inklusive slöseri med energi och utrymme, men också fel i palleteringen. Informationsflödet mellan ERP-systemet och produktionen skedde manuellt, vilket ledde till fel i orderhanteringen. Sammantaget kostade dessa problem Hellenic Dairies runt €250 000 per år. Produktiviteten påverkades, spårbarheten var låg och det problemen hanterades till stor del med en reaktiv strategi. Företaget svarade med att automatisera anläggningen, införa automatiserade förfaranden hela vägen och använda den befintliga infrastrukturen på bästa möjliga sätt.

En skräddarsydd lösning

Hellenic Dairies granskade förslag från flera leverantörer och valde Elettric80 med tanke på deras expertis samt det faktum att den föreslagna lösningen var perfekt anpassad till anläggningens storlek och layout. Elettric80:s plan innebar att automatisera nästan all verksamhet i slutlinjen och lagret i Brasov‑anläggningen: palletering, förpackning av lastpallar, märkning, lager, orderförberedelse, inspektion av lastpallar och plockning. Smart Decision maker-programvaran som tillhandahålls av Elettric80 fungerar som "hjärna" för hela det automatiska lagersystemet och ger omedelbar till gång till feedback och information som sedan kan användas för att ytterligare förbättra prestandan. Den integreras även sömlöst med Tetra Pak® Batch Manager och Tetra Pak® Line Controller,​ vilket möjliggör total integration och synkronisering av all verksamhet från färdig varuavdelning till logistik. Leverans och installation delades upp i två faser: De två robotpallastarna och pallinplastaren var igång med full kapacitet inom tre månader efter leveransen. De resterande nio laserstyrda fordonen, det automatiserade lagret och samtliga utbildade operatörer klarade den slutgiltiga valideringen bara sex månader efter leveransen. Implementeringen genomfördes sömlöst utan att störa fabrikens normala produktion.

Teamarbete ger fördelar hela vägen

Lösningen som tillhandahålls av Elettric80 har levererat fördelar i slutlinje och lagerområden och har effektiviserat sambandet med logistiken. Anläggningen arbetar nu under ett enda integrerat system som erbjuder fullständig insyn i övervakningen och mätningen av enskilda områdens prestanda samt spårbarhet av färdiga varor. Medarbetarna fungerar nu effektivt som ett team och problemområden – såsom lastpallar som lagras i en korridor avsedd för gaffeltruck – har eliminerats som en del av den övergripande optimeringen av det fysiska utrymmet. Den palleteringsutrustning som tillhandahålls innebär att lastpallar nu bildas och paketeras automatiskt, vilket eliminerar fel och säkerställer att linjerna kan fungera smidigt och kontinuerligt. Bland höjdpunkterna märks:

  • ökad produktionstakt vid slutlinjerna, vilket återspeglar ett fullt utnyttjande av fyllningslinjens kapacitet
  • eliminerade sändningsfel
  • filmkostnad per pall reducerad med 60 procent
  • service-och material kostnader för manuella gaffeltruckar har minskat med 45 procent
  • kylnings‑ och utrymmesoptimerad
  • 100‑procentig besiktning av träpall före produktion
  • 100‑procentig spårbarhet av färdigt gods.

Lärdomar

Den starka och långvariga relationen mellan Tetra Pak och Hellenic Dairies var avgörande för att introducera Elettric80:s avancerade automationslösningar för kunden. Elettric80:s kunnande, omfattande logistikportfölj och fullständiga integration med Tetra Paks linjer matchades perfekt med Hellenic Dairies krav på att ha en enda leverantör för utrustning‑ och systemintegration. Elettric80 kunde erbjuda en helt skräddarsydd lösning och smidig implementering, trots de utmaningar som denna anläggning och dess verksamhet innebar. Detta har gjort det möjligt för Hellenic Dairies att påbörja sin resa mot en helt automatiserad anläggning.

Kartonglåda

Hellenic Dairies i siffror:

1 200 anställdafem produktionsanläggningar i Grekland, Rumänien och Bulgarien


Omsättning €312 000 000 2018


Marknadsandel i Grekland: 17 % inom kyld vit mjölk, 35 % inom kyld JNSD


40 miljoner liter i förpackningar från Tetra Pak® produceras varje år


Omfattande bearbetning Installationsbas och sju Tetra Pak fyllningslinjer