NORGE, 2020-01-10

Anpassning är nyckeln för TINE 

Historian i korta drag 

Tetra Pak har haft ett nära samarbete med TINE, Norges ledande mejeriproducent, för att tillhandahålla fyllningsutrustning för deras nya toppmoderna anläggning i Bergen. I nära samarbete med vår strategiska tredjepartsleverantör Elettric80 och en lokal leverantör, AMC, gav vi TINE en enda kontaktpunkt för en omfattande lösning som innefattade nya Tetra Pak fyllningslinjer, hanteringssystem för AMC-rullpackare, anpassade logistiska lösningar och en fullständig lagerhanteringstjänst.

Om TINE

TINE, som funnits sedan 1856, är synonymt med den norska mejeriindustrin. I dag har företaget, trots att de förlorade sitt monopol för 20 år sedan, en dominerande ställning på marknaden. Det har tre framträdande roller: som marknadsreglerare, vilket medför skyldigheten att hämta mjölk från alla bönder i Norge, som ett blomstrande mejerikooperativ med 11 400 bönder och 9 000 kooperativa gårdar, och som kommersiell varumärkesleverantör. TINE har också en global internationell närvaro som omfattar USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Tyskland och Sverige.

TINE-anläggning, distributionslinjer

TINE och Tetra Pak: en relation som bygger på förtroende 

Partnerskapet mellan TINE och Tetra Pak har varat länge. TINE köper cirka 50 procent av sitt förpackningsmaterial från Tetra Pak och fyller Tetra Prisma® AsepticTetra Brik® Aseptic och Tetra Rex® kartongförpackningar i en rad olika storlekar. Förhållandet har utvecklats med tiden som TINE:s ställning på marknaden har förändrats: nu är det mycket större fokus på ny teknik och innovation, vilket illustreras av vårt senaste arbete med dem på deras nya toppmoderna anläggning i Bergen. 

En marknad i förändring och åldrande infrastruktur

Sedan TINE förlorade sitt monopol har de stått inför det dubbla hotet från minskad efterfrågan på kärnprodukten icke-smaksatt mjölk och växande konkurrens från dynamiska, snabbt växande konkurrenter som Bergen-baserade Q Dairies, som grundades 2000. I dag ligger TINE:s marknadsandel för icke-smaksatt mjölk på drygt 70 procent. TINE stod också inför en utmaning i form av åldrande infrastruktur, av vilken en del inte längre var lämplig för ändamålet. Anläggningen i Bergen var ett perfekt exempel på detta. Det var ont om utrymme och produktionen var utspridd över ett antal gamla byggnader, vilket medförde ett ineffektivt arbetsflöde.

En ny toppmodern anläggning

TINE började bygga sin nya anläggning på en tomt söder om Bergen i augusti 2017. Anläggningen på 18 000 m² siktar på att bli Nordens mest effektiva och hållbara mejeri. Med fyra fyllningslinjer, tre av dem med utrustning från Tetra Pak, producerar anläggningen cirka 36 miljoner liter mejeriprodukter och 5,7 miljoner liter juice varje år. 

Tetra Pak agerade som totalleverantör för fyllningslinjer, efterutrustning och området för färdiga varor. Den levererade fyllningsutrustningen innefattade tre Tetra Pak® TR/27 fyllningsmaskiner och tre Tetra Pak® ackumulator Helix 30 samt anläggningens automations- och felloggningssystem, en anpassad version av Tetra Pak® PlantMaster. Vi ansvarade också för förmedling och hantering av relationer med Elettric80, som levererade sex anpassade laserstyrda fordon (LGV), och med AMC som levererade utrustning för hantering av blå tråg samt enheter för fyllning av behållare.

Utöver att erbjuda samservice var förmågan att anpassa utrustning exakt efter TINE:s behov en viktig del av det som gjorde Tetra Pak-erbjudandet så övertygande. LGV:er, till exempel, anpassades för att hantera rullpallar istället för de mer typiska pallarna – en nyhet för mejeriindustrin. Fordonen, som kontrolleras av Tetra Pak PlantMaster, hämtar upp de fyllda rullpallarna och levererar dem till kylrummet. Här gör ett specialdesignat sluttande golv att rullpallar enkelt kan rulla in på plats i tyngdkraftsbanorna, vilket maximerar effektiviteten.

Förenklad drift

Bergen-anläggningen togs i drift den 30 juli 2019 och den nya utrustningen levererar redan betydande effektivitetsfördelar, däribland fullständig linjeintegrering. Med Tetra Pak PlantMaster på plats innebär det att anläggningen nu är helt automatiserad, och risken för produktionsstopp på grund av den mänskliga faktorn har minskat till nästan noll. Systemet ger fortlöpande feedback om prestanda, vilket belyser eventuella problem tidigt så att de kan hanteras inom lämplig tid. Varje order är fullt spårbar, medan fyllningslinjerna arbetar på effektivitetsnivåer som överstiger målet på 96 % och levererar större precision med mycket låga nivåer av produktsvinn och avfall, vilket ligger i linje med TINE:s mål om att driva en högeffektiv anläggning i alla bemärkelser. Systemet är framtidssäkrat med kapacitet att skala upp eller ned efter behov. Slutligen ger sex LGV:er betydligt mer flexibilitet än i den gamla anläggningen.

Framgångsfaktorer

Tetra Pak kunde tillföra verklig innovation – detta är en av de första Tetra Pak PlantMaster-installationerna i Norge – och förmågan att skräddarsy lösningar efter TINE:s specifika behov. Men den mest attraktiva aspekten av vårt erbjudande var kanske den breda omfattningen, som möjliggjordes av de starka arbetsrelationer vi har med våra strategiska partner och vår förmåga att erbjuda en enda kontaktpunkt för hela lösningen.

Från kunden...

”Tack vare Tetra Pak och dess partner har vi nu uppnått anläggningsautomation på en fantastisk nivå. Vi har även en innovativ, flexibel och – mycket viktigt – framtidssäker lösning som hjälper oss att uppnå vårt mål: att bygga det mest hållbara och effektiva mejeriet i norra Europa”.
Mårten Haukjem, mejerichef, TINE Meieriet Bergen

TINE i siffror:

TINE SA är Norges största producent, distributör och exportör av mejeriprodukter
  • 5 355 anställda
  • 2,3 miljarder euro i årliga rörelseintäkter
  • 31 produktionsanläggningar i Norge
  • Marknadsandel för icke-smaksatt mjölk kring 70 procent

 

Tine-logotyp