Carton Council stöder återvinningsanläggningar1 med robotsortering för mer effektiv kartongåtervinning

Som en av grundarna till Carton Council of North America spelar Tetra Pak en viktig roll genom att stödja återvinningsteknik och lokala in samlingsprogram i USA och Kanada.

Översikt över anläggning för automatiserad återvinning

Bild: Återvinningssystem från AMP Robotics

Bakgrund och initiativ – stöd till återvinning i USA och Kanada

Tetra Pak är en av grundarna till Carton Council of North America, en ideell organisation för kartongtillverkare som arbetar för att stödja återvinningsteknik och lokala insamlingsprogram i USA och Kanada. Som en del i det här arbetet beviljar Carton Council bidrag till återvinningsanläggningar som samlar in och sorterar insamlat återvinningsbart material.

Resultat: Innovation och teknik för mer effektiv återvinning

Tack vare bidragen kan återvinningsföretagen köpa in olika typer av utrustning för att sortera kartonger. På senare tid har de börjat införskaffa robotsystem som använder artificiell intelligens (AI) för att sortera kartonger, vilket ökar effektiviteten och precisionen i sorteringen. Återvinningsföretagen kan ta till vara kartongerna bättre och tillverka balar av klass 52 (en råvaruklassificering som används till återvunnen kartong) som sedan kan gå till företag för komplett återvinning eller till pappersbruk. Klass 52 kan användas för att tillverka exempelvis toalettpapper och servetter, kontors- och brevpapper, pappersmuggar, livsmedelsklassade förpackningar samt byggnadsmaterial och formade produkter av pappersmassa.

Carton Council har beviljat många bidrag som har resulterat i distribution av AMP eller andra robotsystem till återvinningsföretag i USA, bland annat i delstater som Florida, Kalifornien, Minnesota, Pennsylvania och Colorado. Det har gjort det möjligt för återvinningsföretag att producera klass 52-balar av högre kvalitet för återvinning, som bidrar till en mer cirkulär ekonomi1.

Framtidsperspektiv – förbättra och utöka infrastrukturen för kartongåtervinning

Carton Council fortsätter att bistå lokala och regionala återvinningsföretag med infrastrukturbidrag som gör det möjligt för dem att sortera kartonger i klass 52. Det leder i sin tur till att samhället får större tillgång till kartongåtervinning och att återvinningsgraden för kartongförpackningar ökar.

1 MRF (materials recovery facility) är en anläggning som separerar och förbereder återvinningsmaterial i ett flöde för att kunna säljas till slutanvändare.

Robotarm som sorterar kartonger för återvinning

Bild: I robotstyrda sorteringssystem används artificiell intelligens (AI) för att sortera olika återvinningsmaterial korrekt och effektivt

Plats
USA

Partners
Carton Council

För mer information
AMP Robotics revolutionerar återvinningen

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Jordan.Fengel@tetrapak.com