Carton Councils robotsortering – insamling och sortering

Insamling och sortering

Översikt över anläggning för automatiserad återvinning

I USA och Kanada är Tetra Pak en av grundarna till Carton Council of North America, en ideell organisation för kartongtillverkare som arbetar för att stödja återvinningsteknik och lokala insamlingsprogram. Som en del av det här arbetet beviljar Carton Council bidrag till återvinningsanläggningar som tar in och sorterar insamlat återvinningsbart material. 

Tack vare bidragen kan återvinningsföretagen köpa in olika typer av utrustning för att sortera kartonger. På senare tid har de börjat införskaffa robotsystem som använder artificiell intelligens (AI) för att sortera kartonger, vilket ökar effektiviteten och precisionen i sorteringen. Materialåtervinningsföretagen kan ta till vara kartongerna bättre och tillverka balar av klass 52 som sedan kan gå till företag för komplett återvinning eller till pappersbruk. 

AI-driven återvinningssortering

Carton Council har beviljat många bidrag som har resulterat i distribution av AMP eller andra robotsystem till återvinningsföretag i USA: exempelvis i delstaterna Florida, Kalifornien, Minnesota, Pennsylvania och Colorado. Det har gjort det möjligt för återvinningsföretag att producera klass 52-balar av högre kvalitet för återvinning, som bidrar till en mer cirkulär ekonomi. 

Carton Council fortsätter att bistå lokala och regionala återvinningsföretag med infrastrukturbidrag som gör det möjligt för dem att sortera kartonger i klass 52. Det leder i sin tur till att samhället får större tillgång till kartongåtervinning och att återvinningsgraden för kartongförpackningar ökar.

Robotarm som sorterar kartonger för återvinning

Snabbfakta

Plats
USA

Partners
Carton Council

För mer information
AMP Robotics revolutionerar återvinningen

Tetra Pak kontakter
Fengel Jordan