2015-12-01

​​​​​​​​Nya förutsättningar i Saudiarabien

Säkerhet och kvalitet kombinerat med högsta effektivitet är av yttersta vikt när man producerar en stapelvara som UHT-mjölk (lång hållbarhet). Därför försöker Saudia Dairy & Foodstuff Company (Sadafco) hela tiden hitta nya och innovativa lösningar. Företaget är den ledande producenten på UHT-mjölkmarknaden i Saudiarabien. Deras varumärke Saudia har 55 procent av den inhemska marknaden. ”Vi är effektivitetsdrivna,” säger Raffael Reinders, tillverkningschef på Sadafco. ”Vi använder alltid den senaste tekniken och det ger oss en konkurrensfördel,” säger han.

Tetra Brik Aseptic-kartongförpackningar på Sadafco

Tetra Brik® Aseptic-kartongförpackningar på Sadafco

​​​Mjölkgårdar är sällsynta i Saudiarabien, så Sadafco producerar rekombinerad UHT-mjölk. Det importerade mjölkpulvret är en stor kostnad för producenten, vilket sätter ett ständigt fokus på att hålla alla övriga kostnader nere. I den traditionella batchproduktionsprocessen blandas skummjölkspulver med vatten i en blandningsstation och skickas till en tank. Därefter pastöriseras och standardiseras mjölkblandningen. Mjölk med olika fetthalt lagras i mellanlagringstankar innan den UHT-behandlas. Processen kräver stora investeringar i utrustning och är tidskrävande och det är svårt att undvika ett betydande produktsvinn. Men tänk om processen skulle kunna förenklas? ”Vi ville eliminera pastöriseringssteget och dessutom plocka bort den mänskliga faktorn från processen,” förklarar Reinders. Om man vill uppnå bättre resultat kan man inte bara gå på i gamla hjulspår, som det gamla talesättet säger, utan våga satsa på något nytt.

Läs mer och ta reda på hur Sadafco gjorde för att förkorta processtiden och automatisera processen i kundcaset Changing the game (Nya förutsättningar)​​ (pdf)