Förbättrat näringsintag bland barn och utveckling av det lokala jordbruket i Ecuador

I ett samarbete mellan utbildningsdepartementet i Ecuador, Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development (FfD) hjälpte vi våra kunder genom att erbjuda teknisk hjälp vid införandet av ett skolmåltidsprogram. FfD genomförde aktiviteter som att dela best practice om livsmedelssäkerhet och miljöutbildning som används inom skolmåltidsprogram över hela världen. Skolmåltidsprogrammet i Ecuador är ett modellprogram i regionen som har gett barn över hela landet tillgång till säker och näringsriktig mat och samtidigt bidragit till utvecklingen av det lokala jordbruket.

Skolbarn i Ecuador

Lokal utmaning

Svält och undernäring är en utmaning för Ecuador. Ett av fyra barn under fem år i landet lider av kronisk undernäring, men siffran är betydligt högre på landsbygden där vartannat barn är drabbat, enligt studier utförda i Cotopaxi, Pujili och Saquisili. Dessutom har fyra av tio barn i samhällen med ursprungsbefolkning utvecklat anemi till följd av dålig kost.[1]

23 % av alla barn under fem år i Ecuador lider av hämmad tillväxt, en siffra som är högre än genomsnittet på 11,3 % i Latinamerika och Karibien. Dessutom är 3,7 % av alla barn drabbade av avmagring, vilket är högre än genomsnittet på 1,3 % för hela Latinamerika och Karibien.[2]

Ecuador har en mångsidig natur som rymmer både regnskogar och berg, och endast 20 % av landets vägar är asfalterade medan många bara består av grus och jord. Under regnperioden kan kraftiga regn och jordskred stänga eller spola bort vägar.[3] Detta påverkar logistiken för att leverera livsmedel till skolor, eftersom man behöver lämpliga fordon för att säkerställa livsmedelssäkerheten. En statlig undersökning visade också att många föräldrar till barn som går i skolor i städernas utkanter inte fullt ut kunde stödja de lokala myndigheterna med de resurser som krävs för att blanda pulverbaserade spannmålsdrycker. En annan svårighet var bristen på dricksvatten i skolor.

Lösning

Som lösning beslutade sig myndigheterna 2009 för att starta ett pilotprogram för skolmåltider, där man delar ut näringsberikad UHT-mjölk (behandlad i ultrahög temperatur). Man såg det som ett sätt att garantera näringsintaget på ett säkert, bekvämt och funktionellt sätt utan behov av kylning eller konserveringsmedel.

Den näringsberikade UHT-mjölken till programmet förpackades i Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim och är tillgänglig i fyra smaker (vanilj, jordgubb, choklad och apelsin). Mjölken gavs till barn som ett förmiddagsmål fem dagar i veckan, tillsammans med en berikad kaka. UHT-mjölken har lång hållbarhetstid och kräver inte någon kylkedja för lagring och transport. Som innovation utvecklades även spannmålsbaserade UHT-drycker till skolmåltidsprogrammet genom en aktiv insats av Tetra Paks kund El Ordeño.

Resultat

Ända sedan det första pilotprogrammet startades i Quito och Guayaquil för att inkludera områden i städernas utkanter, har Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development tillhandahållit teknisk hjälp och delat med sig av best practice som används världen över inom livsmedelssäkerhet, logistik, datainsamling, programhantering och samhällsengagemang. Skolmåltidsprogrammet har haft positiv effekt och lett till att antalet elever som hoppar av skolan har minskat från 24,48 % 2005 till 6,28 % 2013[4]. Man har också kunnat se en minskning av antalet elever som tvingas gå om årskurser på låg- och mellanstadiet från ca 2,8 % 2008 till 0,47 % 2017.[5]

Informationen samlades in under 2018 för att fastställa effekten av skolmåltidsprogrammet i hela värdekedjan för livsmedel. Programmet har även bidragit till att skapa arbetstillfällen och en inkomstkälla för 28 580 producenter, inklusive mjölkbönder och frukt- och fruktköttsproducenter: 2 130 medarbetare på 12 livsmedelsföretag och 1 350 medarbetare hos distributörer i 12 provinser över hela landet. Man beräknade att varje US-dollar som investerades i skolmåltidsprogrammet i Ecuador gav en avkastning på 2,71 US-dollar.[6]  

Programmet är numera nationellt och antalet barn som får mjölk och näringsberikade drycker i kartongförpackningar från Tetra Pak har ökat till 1,5 miljoner. Skolmåltidsprogrammet är också skyddat i lag som ett sätt att säkerställa dess ställning även på lång sikt.

[1] Ecuador är det land i Latinamerika där näst flest barn lider av kronisk undernäring. 2021
[2] 2021 Global Nutrition Report. Country Nutrition Profiles-Ecuador.
[3] Driving in Ecuador information - DriverAbroad.com.
[4] Education Statistics - Public Knoema Data Hub
[5] Ecuador - Repetition Rate In Primary Education (all Grades), Both Sexes - 2022 Data 2023 Forecast 1971-2017 Historical (tradingeconomics.com)
[6] El Ordeño och Ecuadors utbildningsdepartement, 2018