Tetra Pak tillhandahöll tekniskt och ekonomiskt stöd till Luhai Pro-environment, ett tillförlitligt avfallshanteringsföretag specialiserat på återvinning av dryckeskartonger och andra lätta förpackningar.

Bakgrund och initiativ

Bygga ut återvinningsnätverket i Xiamen

Tillsammans med sin långvariga regionala samarbetspartner Luhai Pro-environment uppförde Tetra Pak den första automatiska sorteringsanläggningen för återvinningsmaterial med lågt värde i Kina. Anläggningen ligger i staden Xiamen och införde en innovativ insamlingsmodell för det här återvinningsmaterialet som ett komplement till det befintliga insamlingsnätverket för dryckeskartonger. Tetra Paks tekniska och ekonomiska stöd var avgörande för att det ambitiösa projektet skulle kunna genomföras. Under projektets designfas hjälpte Tetra Pak också till med en förstudie och utbyte av global best practice.

Sorterings- och återvinningsanläggning i Xiamen, Kina
RESULTAT

Exempel på effektiv återvinning

Anläggningens automatiserade process effektiviserar återvinningen genom att möjliggöra mer effektiv insamling och bearbetning av begagnade dryckeskartonger. Anläggningscentret är utrustat med intelligent sorteringsteknik och använder artificiell intelligens och sensorbaserade sorteringslösningar med NIR-teknik. Det ger en kapacitet på upp till fem ton i timmen, vilket är fyra gånger så mycket som vid traditionell, manuell sortering. Man uppskattar att 60 miljoner begagnade kartongförpackningar kommer att samlas in varje år från Xiamens flöde av fast avfall. År 2023 hanterade Luhais sorteringscenter sammanlagt 758 ton kartongförpackningar.

 

”Genom invigningen av vårt automatiska sorteringscenter skriver vi ett nytt kapitel i Kinas kartonginsamlingsarbete”, säger Terry Long, hållbarhetsdirektör för Greater China. ”För första gången har ett mer heltäckande avfallshanteringssystem införts för en hel stad”.

Återvinningslinje i Xiamen, Kina
Framtidsperspektiv

Främja en cirkulär ekonomi

Uppförandet av en sådan anläggning fungerar också som förebild för liknande initiativ i framtiden. Det framgångsrika projektet kan inspirera andra städer i Kina (och utomlands) som vill bygga upp sina insamlingssystem eller förbättra den befintliga driften genom automation. På så sätt kan initiativet främja mer cirkulära avfallshanteringsmetoder i mycket större skala. En framstående tankesmedja har bjudits in för att studera Xiamens återvinningsmodell och presentera den för myndigheterna som en framgångsrik lösning som kan inspirera till liknande modeller i andra städer. På så sätt hoppas man kunna bidra till utvecklingen av mer cirkulära avfallshanteringsmetoder i mycket större skala.

Återvinning och sortering i Kina

Snabbfakta

Land

Kina

Företag

Luhai Pro-environment

Mer information

Tetra Pak China
Andy Yang

Utforska fler kundcase

Kvinnlig återvinningsexpert

Berättelser om cirkularitet

Berättelser om cirkularitet

Utforska vårt cirkularitetsfokus och vårt arbete för att skapa en cirkulär framtid: återvinningsaktiviteter, design för återvinning, ansvarsfulla material och minskat svinn.

En pojke som håller upp en grön paprika i luften

Berättelser om livsmedelssystem

Berättelser om livsmedelssystem

Följ med på vår resa för att förändra livsmedelssystem och förbättra säkerhet, motståndskraft och hållbarhet. Genom att bygga upp säkra system kan vi medverka till bättre levnadsförhållanden.

Vindkraftverk och solpaneler

Berättelser om klimat och minskade koldioxidutsläpp

Berättelser om klimat och minskade koldioxidutsläpp

Motverka klimatförändringar genom vetenskapsbaserade klimatåtgärder och mål om minskade växthusgasutsläpp samt utfasning av fossila bränslen i hela värdekedjan. Följ med på vår resa.

Skogslandskap

Berättelser om insatser för naturen och biologisk mångfald

Berättelser om insatser för naturen och biologisk mångfald

Från ansvarsfull anskaffning till vattenresiliens – delta i vårt samarbete för att bevara och återställa ekosystem. Läs våra artiklar om att återställa naturen.

Flickor som spelar basket

Kundcase om social hållbarhet

Kundcase om social hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan och vårt stöd till samhällen i linje med vårt löfte om en bättre värld.

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3