Ny automatiserad sorteringsanläggning för dryckeskartonger i drift i Kina


I Xiamen i Kina har man påbörjat ett banbrytande initiativ genom att öppna ett automatiskt sorteringscentrum för återvinningsmaterial med lågt värde. Tetra Pak spelade en avgörande roll i projektet genom att erbjuda både tekniskt och ekonomiskt stöd till Luhai Pro-environment, en av Tetra Paks nära avfallshanteringspartner i landet.

Ny automatiserad sorteringsanläggning för dryckeskartonger i drift i Kina

Bild: Luhai Pro-environment

Tetra Paks samarbete med Luhai Pro-environment resulterade i uppförandet av den första automatiska sorteringsanläggningen för återvinningsmaterial med lågt värde i Xiamen. Anläggningen införde en innovativ insamlingsmodell för det här återvinningsmaterialet som ett komplement till det befintliga insamlingsnätverket för dryckeskartonger. Tetra Paks tekniska och ekonomiska stöd var avgörande för att det ambitiösa projektet skulle kunna genomföras.

Den automatiserade sorteringsanläggningen för dryckeskartonger och återvinningsmaterial med lågt värde förväntas få stor effekt:

  • Högre återvinningseffektivitet: Den automatiserade sorteringsprocessen kommer att göra återvinningen mer effektiv genom att möjliggöra mer effektiv insamling och bearbetning av återvinningsmaterial med lågt värde och dryckeskartonger.
  • Skalbar förebild: Det framgångsrika projektet kan nu fungera som förebild för andra städer i Kina och utomlands som vill bygga upp sina insamlingssystem för återvinningsmaterial med lågt värde. På så sätt bidrar initiativet till att främja mer hållbara avfallshanteringsmetoder i hela världen.

Den framgångsrika driftsättningen av den automatiserade sorteringsanläggningen i Xiamen skapar nya vägar till framtida samarbeten mellan Tetra Pak och olika avfallshanteringspartners. Och eftersom anläggningen utgör en skalbar förebild för andra städer har både Tetra Pak och Luhai Pro-environment som målsättning att inspirera till liknande initiativ på andra platser i Kina och världen i stort. Fortsatta ansträngningar och investeringar i innovativa avfallshanteringslösningar kommer att bidra till att skapa en mer hållbar och miljömedveten framtid för oss alla.

Var:
Kina

Involverade företag:
Luhai Pro-environment

För mer information:
Andy.Yang@tetrapak.com