2016-09-12
KINA

​​​​​​​​​Kinas största mejeri höjer ribban inom hållbarhet

Kinas största mejeriföretag införde innovativa best practice-lösningar för att minska energi- och vattenförbrukning samt efterleva ny tuff miljölagstiftning.

Mengniu vill vara en föregångare i branschen och valde Tetra Pak som leverantör av processteknik för att minska sitt miljöavtryck.

Målet är att gemensamt minska Mengnius energiförbrukning med 30–40 % och den förväntade vattenanvändningen med upp till 50 % under fem år – och dessutom utveckla en innovativ typ av ekologiska möbler.

Mengniu har över 50 anläggningar runt om i Kina och ville säkerställa att var och en efterlever den nya miljölagstiftningen.

Stärker sitt varumärke

”Mengniu är Kinas största mejeriföretag och vi har ett tydligt miljöansvar”, säger Wen Yongping som är

vice VD för Mengniu. ”Vårt miljöarbete är också ett mått på vårt varumärkesrykte och vårt ansvarstagande som storföretag.”

​Företaget behövde hjälp att uppgradera sina processlinjer inför omställningen till mer miljövänliga och hållbara produktionsmodeller.

Omfattande omställning

Omställningen var omfattande och inkluderade allt från produktionsorganisation och processdesign till energiåtervinning och återvinningssystem.

”Tidigare utformades våra processer för kylvaror, glass och rumstempererade produkter separat. Men nu vill vi integrera processerna och använda en gemensam förbehandling för alla delar”, säger Wen.

Kvinna som dricker mjölk

Han tror att Tetra Paks OneStep-teknik, som effektiviserar råmjölksprocessen, kan minska Mengnius vattenförbrukning med 30–50 % under tre till fem år och minska energiförbrukningen med 30–40 %. Det är delvis ett resultat av den organiska fermenteringsprocessen för gödsel från Mengnius boskapsfarmer.

Biogas från kogödsel

Allt kogödsel som produceras genomgår nu en organisk fermentering där gödslet omvandlas till biogas, som sedan används för att generera el till Mengnius farmer.

Många av företagets förpackningar tillverkas av FSC-certifierad kartong från Tetra Pak och de två företagen har tillsammans installerat pantautomater för insamling och återvinning av konsumenternas använda mjölkkartonger.

Wen Yongping säger att Mengniu planerar att omvandla återvunna kartonger till ett material som kan användas i bord och stolar till företagets fabriker.

Det här ett samarbete som gynnar alla, tillägger han. ”Tetra Pak har tillgång till globala tekniker och kan bidra med globala resurser. Vi hoppas att de kan stödja Mengniu och ge oss fortsatt tillgång till best practice inom energihantering och avancerad ny teknik.”​