Mexikanska barn har fått mjölk i skolan i nästan ett sekel

Genom historien har skolmåltidsprogram spelat en viktig roll när det gäller att lösa problemen med undernäring, utbildning och osäker livsmedelsförsörjning. Ofta är skolmåltiden dagens första måltid för barnen. Skolmjölksprogrammet i Mexiko är ett av de skolmåltidsprogram som pågått längst i världen. Det har betytt enormt mycket för att förbättra situationen för barn.

Enligt Världslivsmedelsprogrammet får 388 miljoner barn i minst 161 länder måltider i skolan varje dag. Sedan 1951 har Tetra Pak arbetat för att öka tillgången till säker och näringsrik mat världen över. Samarbete har alltid varit vägen framåt. Vi har bidragit med innovativ teknik och expertis för att kunna göra verklig skillnad. 

Skolbarn i Mexiko

Arbetet med att bekämpa undernäring

”Det glada 1920-talet” fick ett bryskt slut den svarta tisdagen i oktober 1929 när börsen störtdök, vilket bidrog till den stora depressionen. Samma år upprättades skolmjölksprogrammet ”Drop of Milk”, som än i dag är ett av de skolmåltidsprogram i världen som har pågått längst. Programmet startades för att ta itu med utmaningar som undernäring, utbildning och osäker livsmedelsförsörjning bland barn. Dessutom har det en stark koppling till den lokala jordbruksproduktionen. När man valde mjölk som den viktigaste näringskällan för skolbarn gynnade man samtidigt lantbrukare och stimulerade jordbruksproduktionen på lokal nivå. Det var viktigt eftersom 13,4 procent av landets arbetskraft arbetar inom jordbrukssektorn. Mexikos jordbruksdepartement (SADER) rankar Mexiko som den 13:e största mjölkproducenten i världen, med en produktion som år 2021 beräknas nå 12,9 miljoner ton.

Under årtiondena har regeringen dessutom vidtagit mycket viktiga åtgärder för att prioritera och behålla stödet till barn och samhällen. Exempelvis har man antagit flera viktiga lagar, bland annat den barnskyddslag som upprättade det nationella institutet för skydd av barn (INPI) år 1956. Efter detta har även lagen om bistånd till barn och den nationella allmänna hälsolagen – där barnnutrition och skolmåltider prioriteras – tillkommit. 

Tetra Classic® Aseptic-förpackningen lanseras för att övervinna utmaningar inom distribution

Införande av ny lagstiftning var avgörande eftersom det – i takt med att programmet utökades i landet – blev svårt att distribuera mjölken på ett säkert sätt på grund av olika logistik- och infrastrukturrelaterade faktorer, i synnerhet i avlägset belägna områden där fungerade kylkedjor saknades. Som en praktisk lösning för att hantera utmaningar när det gäller distribution och livsmedelssäkerhet lanserades Tetra Classic® Aseptic 250 ml-förpackningar år 1962. Det var första gången som förpackningar från Tetra Pak användes i ett skolmjölksprogram.

År 1977 skapade regeringen det nationella systemet för integrerad familjeutveckling (DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), som skulle fungera som den primära offentliga institutionen för socialt bistånd. Målet var att stärka och utveckla välfärden för familjer och samhällen i hela landet. DIF ansvarar också för den nationella täckningen, med decentraliserat stöd från byråer som finns i varje delstat i landet. DIF har i dag flera uppdrag: Ett av dem är att som statlig enhet förvalta skolmåltidsprogrammet. I DIF:s regelverk för skolmåltider ingår bland annat att en portion på mjölk i 250 ml-förpackningar ska vara en av komponenterna i frukostprogrammet. Förutom de aseptiska förpackningarna har Tetra Pak också bidragit på andra sätt.

– Inom ramen för programmet har vi kunnat erbjuda våra partner praktiskt stöd med att dela best practice för livsmedelssäkerhet och kvalitet över hela världen. Dessutom delar vi med oss av best practice inom miljöutbildning och återvinning i skolor samt främjar en ökad medvetenhet om näringslära, säger Robert Graves, Managing Director, Tetra Pak Mexiko.

Skolmåltid i skola i Mexiko

Skolmåltider gör bestående skillnad i Mexiko

I dag har över sex miljoner barn i Mexiko tillgång till skolmåltider. Studier genomförda av centret för nutritions- och hälsoundersökningar från det nationella folkhälsoinstitutet har visat på positiva effekter hos barn som konsumerar berikad mjölk. Under en tolvmånadersperiod minskade förekomsten av anemi med 21,6 procent, medan järnbristen minskade med 3,2 procent. Medianvärdet för intag av järn och zink ökade med 0,96 mg respektive 0,3 mg per dag. 

Tetra Pak har arbetat aktivt med att stödja tillverkare som producerar UHT-mjölk (mjölk som behandlats i ultrahög temperatur) inom ramen för programmet. I nuläget levererar 14 av Tetra Paks kunder mjölk och näringsdrycker till barn i skolor över hela landet. Tetra Pak fortsätter att samarbeta med kunder och relevanta intressenter genom aktiviteter som handlar om att öka medvetenheten om närings- och miljörelaterade frågor i skolorna. Dessutom har latinamerikanska skolmåltidskonferenser hållits i Mexiko, i syfte att dela best practice och erfarenheter från flera länder i regionen. Dessa exempel på best practice från Mexiko delas också med skolmåltidsprogram i de 56 länder över hela världen där Tetra Pak deltar.

– Mexiko är ett skolboksexempel på hur viktigt det är för skolmåltidsprogrammets långsiktiga hållbarhet att visa på resultatdata, kopplingen mellan lokalt jordbruk och ekonomisk utveckling, samhällsengagemang och genomförande av policyer, förklarar Rafael Fabrega, Director, Tetra Laval Food for Development.