Tetra Pak stöder avfallsplockare i Brasilien genom Cataki-projektet


Brasiliens fristående avfallsplockare utgör en viktig del av landets återvinningskedja. Eftersom vi kände till att de tidigare inte alltid har samlat in kartongförpackningar inledde vi ett samarbete med Cataki-projektet. Initiativet erbjuder hjälp och förmåner till fristående avfallsplockare och strävar efter att främja hållbarhet. Syftet med vårt gemensamma projekt var att öka återvinningen av kartongförpackningar och samtidigt förbättra livssituationen för avfallsplockare.

Utmaningen

Öka insamlingen och förbättra levnadsförhållanden

Brasiliens fristående avfallsplockare deltog inte i någon större utsträckning i insamlingen av kartongförpackningar. Det gjorde det svårt att samla in kartonger för återvinning och att få kunskap om den sociala situationen i hela insamlingskedjan. Avfallsplockarna hade också svårt att försörja sig och sina familjer på grund av sina låga inkomster.

De här två utmaningarna var fokus för vårt arbete i São Paulo och Belo Horizonte genom stödet till Cataki-projektet.

En kvinna plockar skräp i Brasilien
Lösningen

Skapa kontakt mellan avfallsplockare och återvinningskooperativ

Tillsammans införde vi bidrag till fristående avfallsplockare. Projektet genomfördes i två städer och sedan det inleddes har sju kooperativ för avfallsplockare och över 200 fristående avfallsplockare varit involverade. Under projektet såldes insamlade kartongförpackningar till plockarnas kooperativ och båda parter fick ekonomiska bidrag.

Cataki-appen spelade en viktig roll för att skapa kontakt mellan plockare och återvinningskooperativ och erbjuda ekonomiska incitament genom att höja värdet på insamlade material. Dessutom är appen ett bra verktyg för att öka medvetenheten om miljöfrågor. De avfallsplockare som deltog fick betalt per kilo insamlade förpackningar som levererades till kooperativen, medan kooperativen fick en lika stor bonus för den tjänst de utförde. De fristående avfallsplockarna erbjöds också matkort, personlig skyddsutrustning och andra hjälpmedel för att förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. 

Cataki-appen för avfallsplockning
Värdet

Bättre inkomstförhållanden och ökad återvinning

Tetra Paks samarbete med avfallsplockare via Cataki-projektet är redan inne på sitt tredje år. Över 100 ton kartongförpackningar har skickats till återvinningsföretag och bidragit till att öka återvinningsandelen i Brasilien. Genom information, utbildning och ekonomiska incitament involveras fristående avfallsplockare i återvinningskedjan för begagnade dryckeskartonger, samtidigt som bättre inkomstvillkor främjas.

Cataki-appen har inte bara skapat en smidigare insamlingsprocess, utan också förbättrat arbetsförhållandena för avfallsplockare, kortat arbetstiden och främjat deras hälsa. Samtidigt har också avfallsplockarnas syn på sitt eget yrke förändrats i grunden. De uppger att de numera är mer medvetna om den sociala och miljömässiga betydelsen av deras insats och kände förnyad stolthet över sitt arbete. Dessutom kunde över 57 procent av alla som använde appen höja sin inkomst genom att få fler insamlingsuppdrag och sälja mer avfallsmaterial, vilket ökade deras ekonomiska stabilitet.

Insamlade dryckeskartonger