Utbyggnad av antalet insamlingsplatser – samarbete med detaljhandlare

Insamling och sortering

Återvinningsstation framför butik

Detaljhandels butiksfasad är en av de starka insamlingskanalerna i Japan. Konsumenter kan ta med använda kartonger för återvinning när de handlar mat, vilket gör det smidigt att återvinna.

Drygt 50 procent av de insamlade kartongerna för kylvaror kommer från butiker i detaljhandeln, men bara 25 procent av de insamlade aseptiska kartongerna kommer via den här kanalen. Tetra Pak har fokuserat på att få bukt med problemet och utvidga insamlingsnätverket för både kylda och aseptiska kartonger så att det ska vara så enkelt som möjligt för konsumenterna att återvinna.

Tack vare Tetra Paks insatser tar många detaljhandlare i Tokyos storstadsområde nu emot aseptiska kartonger i sina kartonginsamlingslådor. Kooperativen – som har en täckningsgrad på 60 procent i hela landet – reagerade positivt och deltar nu i insamlingen av aseptiska kartonger.

Insamlingsinfrastrukturen är nyckeln till att öka återvinningen. Tetra Pak har engagerat sig i kartongåtervinning i Japan sedan 1984 och har nått nationell räckvidd. I början tog återvinningsföretagen endast emot kartonger för kylvaror, men i takt med att tekniken har förbättrats godtar nu flera återvinningsföretag alla slags kartonger. Tetra Pak samarbetar med pappershandlare och återvinningsföretag för att täcka hela värdekedjan.

I satsningen ingår även initiativ för att öka konsumenters och återförsäljares medvetenhet om återvinningsbarhet för kartonger. 

Snabbfakta

Plats
Japan

För mer information
Sök insamlingsplatser för aseptiska kartonger

Tetra Pak kontakter
Ohmori Yuko
Yanagase Yuko