Utmaningar inom cybersäkerhet och vad det innebär för din anläggning 

Digitaliseringen driver på en harmonisering av IT-systemen och de tekniska system som styr och driver anläggningsutrustningen. Samtidigt blir tillverkarna alltmer sårbara för cyberattacker. Här förklarar vi hoten – och möjligheterna.

Fabrikens IT- och datasystem var tidigare åtskilda från de operativa tekniksystemen (OT) som styr utrustningens drift och automatisering. Det förändras nu när IT och OT konvergerar som svar på trender som industri 4.0, digital tillverkning och den uppkopplade fabriken.

Konvergens skapar möjligheter till optimering för producenter. Men det medför också risker och utmaningar. Den främsta risken är den snabba ökningen av cyberattacker mot industrin. De utgör ett allvarligt hot mot tillverkare inom alla sektorer och kan orsaka enorma förluster och störningar. 

Livsmedels- och dryckesproducenter är inte immuna mot denna oroande utveckling. 2021 följdes en utpressningsattack – som förlamade produktionen på den nordamerikanska bryggerijätten Molson Coors – av en omfattande attack mot det amerikanska programvaruföretaget Kaseya som drabbade uppskattningsvis 200 kundföretag. Ett av dem var svenska Coop som tvingades hålla många av sina 800 butiker stängda i flera dagar när betalningssystemen låg nere.

Utpressningsattacker inträffar när hackare installerar skadlig kod som gör det angripna datorsystemet oanvändbart. I utbyte mot att låsa upp systemet kräver hackarna en lösensumma. Kraven kan vara på ofantliga belopp – 70 miljoner dollar i fallet Kaseya.

Sluga utpressningshackare använder flera sätt att äventyra ett måls system. För enskilda företag varierar sårbarheterna, från föråldrat skydd mot virusangrepp eller skadeprogram till att vissa anställda slarvar med datorsäkerheten eller använder en smartphone eller ett USB-minne som komprometterats.

Många av de företag som är mål för attackerna rapporterar dem inte för att de inte vill skada varumärkets anseende. Branschexperter tror därför att det finns ett stort mörkertal.

Vad kan då livsmedels- och dryckesföretag göra för att skydda sig? När tekniken blir alltmer komplex och cyberhoten allt fler kan det vara smart att anlita ett specialistföretag som kan integrera och förvalta IT- och OT-systemen.

Med tanke på denna komplexitet är ett samarbete med en extern expert som kan upptäcka och åtgärda hoten i realtid ofta det bästa alternativet för att minimera sårbarheten. En molnbaserad cybersäkerhetslösning ger ofta ett överlägset skydd. Detta beror på att molnbaserade tjänster ofta lagrar fjärrsäkerhetskopior av en klients IT- och OT-system som kan implementeras vid ett intrång. Det gör att man kan komma runt angripen lokal programvara och maskinvara.

En outsourcad integrerad IT-/OT-lösning är också en väg mot digitalisering och innovativa uppkopplade lösningar som kan tillföra ett stort värde. Det kan även vara klokt i ekonomiskt hänseende: Genom att få bort kostsamma resurser i balansräkningen kan man undvika stora investeringsposter och bara betala en månatlig förvaltningsavgift.

Externt förvaltade IT-/OT-system minskar dessutom kundens interna behov av IT- och OT-kunskap. Tillverkare slipper tiden, kostnaderna och svårigheterna med att rekrytera kvalificerad personal till dessa områden och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Med andra ord ett klokt affärsgrepp med ett stabilt operativt upplägg som förmodligen också hjälper dig att sova bättre om natten.

Vill du prata mer om detta?

Hör av dig till oss om du vill diskutera utmaningar kopplade till cybersäkerhet för livsmedels- och dryckesproducenter och hur du kan skydda dina system mot cyberhot. Oavsett storlek och automationsnivå kan vi tillsammans hitta rätt lösning för din fabrik och dina behov. Fyll i formuläret nedan för att höra av dig.

Mer om hot i form av cyberangrepp

Molnikon och hänglås som illustrerar cybersäkerhet

Så skyddar du dig mot cyberhot

Vad kan livsmedels- och dryckesproducenter göra för att skydda sina system mot cyberhot? Vår fempunktsguide ger en lägesrapport om vad du behöver veta.

Digitala symbols, cybersäkerhet

Återställa fabriksdriften efter ett cyberangrepp

En serverbackup hjälpte oss att återställa driften hos en kund efter att ett katastrofalt cyberangrepp stoppat produktionen.