Whitepaper

Livsmedelssäkerhet och industrin i fokus. 4.0

Att stå still är inte ett alternativ. Livsmedelssäkerheten blir allt viktigare på den globala agendan, samtidigt som konsumenter, återförsäljare, tillsynsmyndigheter och intressenter över hela världen ställer krav på att nivån inom livsmedelssäkerheten ska höjas. Livsmedelssäkerhet har fått en framträdande roll av flera anledningar, däribland växande befolkningar, brist på naturresurser, globalisering, hållbarhet och utvecklingen inom modern teknik. 

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) rapport om livsmedelssäkerhet från 2019 orsakar livsmedel som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemiska substanser fler än 200 sjukdomar – allt från diarré till cancer. Man beräknar att cirka 600 miljoner människor – 1 av 10 i världen – blir sjuka efter att ha ätit förorenad mat, varav 420 000 dör varje år.

Osäker livsmedelspraxis kan få förödande konsekvenser. En livsmedelssäkerhetsincident i en del av världen kan få globalt genomslag på bara några timmar. De mänskliga och verksamhetsrelaterade kostnaderna för ett misslyckande kan bli katastrofala: skador hos konsumenterna, förlorat förtroendekapital, skador på varumärket, kostnader i form av produktåterkallelser och omarbetningar.​

Läs mer nedan och ladda ned vårt whitepaper Livsmedelssäkerhet och Industry 4.0 i fokus 4.0​ (pdf)

TRENDER INOM LIVSMEDELSSÄKERHET

Smart tillverkning

Industry 4.0, smart tillverkning, Industrial Internet of Things (IIoT) och idén om uppkopplad tillverkning får allt större genomslagskraft. Livsmedels- och dryckestillverkare använder robotar för att automatisera arbetsuppgifter, Virtual Reality för maskinunderhåll, track and trace-teknik för bättre spårbarhet och transparens. Digitalisering ses som ett positivt sätt att förändra livsmedelssäkerheten och göra livsmedlen säkra och tillgängliga. Smart tillverkning ger möjligheter att hantera potentiella problem med livsmedelssäkerheten eftersom fullt integrerade samarbetssystem kan svara i realtid för att tillgodose de föränderliga kraven och förutsättningarna i fabriken. Tillverkarna kan vara proaktiva i allt från hygienisk design och ny teknik för rengöring på plats (CIP), som elektrokemiskt aktiverat vatten till kvalitetskontrollsystem som mäter kompatibiliteten, till bestämmelser om livsmedelssäkerhet, som god tillverkningssed (GMP).

Utmaningar för livsmedels- och dryckesindustrin

 • Vilka tekniker ska man använda? Vilka första steg ska man ta?
 • Hur gör man livsmedel säkra utan att öka driftkostnaderna?
 • Ändra tänkesätt: från reaktiv till proaktiv livsmedelssäkerhet, att vara en sen ”tech adopter”
 • Tillväxt och konkurrensfördelar
 • Säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet och samtidigt minska avfallet och använda mindre resurser
 • Uppkopplade lösningar inom livsmedelsproduktion

  Digital teknik hjälper till att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet. Hittills har livsmedels- och dryckesproducenter varit mycket långsammare med att börja använda smart teknik än andra industrier, till exempel flyg- och fordonsindustrin. Överallt i världen uppmuntrar regeringar företag att använda sig av digitalisering som en del av sina industriella strategier, eftersom de inser vilka möjligheter digitaliseringen ger. World Economic Forum (WEF) uppskattar att den fjärde industriella revolutionen kommer att skapa ett värde på upp till 3,7 biljoner USD till 2025, men att industrierna måste göra mycket mer för att kunna frigöra detta värde.

  Lösningar och praktiska steg

  Digitaliseringen gör det möjligt att förbättra livsmedelssäkerheten. Livsmedels- och dryckesindustrin måste samla, förstå och använda data – gå från papper till digitalt i sitt sätt att arbeta för att nå sina mål och tillfredsställa konsumentefterfrågan. Den verkliga kraften i Industry 4.0 kan inte utnyttjas utan data, en massa data, i syfte att mata in algoritmer för AI, robotteknik och för att skapa bättre processhanteringssystem.

  Dataskydd och system

  Var noga med säkerhet och skydd. Så snart en enhet ansluts till ett externt nätverk finns det en risk. Nätbrottsligheten ökar i hela världen, och livsmedelsindustrin är inte immun mot attacker. Food Protection and Defense Institute vid universitetet i Minnesota säger att livsmedelsföretagen måste förbättra sina säkerhets- och IT-system. Det viktigaste övergripande steget är att företagen utvidgar den kultur som de tillämpar för livsmedelssäkerhet och livsmedelsskydd till att även gälla cybersäkerheten. För otillräckligt skydd är ju trots allt samma sak som bristande säkerhet. När industrin nu går mot en alltmer digital värld är det viktigt att säkra system och data.

  En blick in i framtiden

 • Trender som ökningen av e-tailing och att koppla upp värdekedjan för livsmedel från början till slut
 • Ny teknik som DNA-sekvensering för spårbarhet och snabb testning av livsmedelssäkerhet eller användning av nanoinkapsling för kvalitetsproblem
 • Ökad användning av robotteknik, fjärrsensorer och drönare
 • Kraftfulla partnerskap
 • Konvergens av nano-, bio-, informations- och kognitionsvetenskap för att skapa marknader för nya produkter
 • Läs om hot i form av cyberangrepp

  Man och kvinna i kontrollrummet, digitala ikoner omkring dem

  Hantera utmaningar inom cybersäkerhet

  Cybersäkerhet är en av vår tids största strategiska utmaningar. Cyberattacker är ett verkligt och växande hot. Här förklarar vi riskerna och erbjuder ett utmärkt sätt att hantera dem.

  Molnikon och hänglås som illustrerar cybersäkerhet

  Så skyddar du dig mot cyberhot

  Vad kan livsmedels- och dryckesproducenter göra för att skydda sina system mot cyberhot? Vår fempunktsguide ger en lägesrapport om vad du behöver veta.

  Digitala symbols, cybersäkerhet

  Återställa fabriksdriften efter ett cyberangrepp

  En serverbackup hjälpte oss att återställa driften hos en kund efter att ett katastrofalt cyberangrepp stoppat produktionen.