Tetra Pak Vietnam samarbetar med Dong Tien för att fördubbla återvinningskapaciteten för begagnade dryckeskartonger


I linje med Tetra Pak Vietnams målsättning om att bidra till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, har företaget inlett ett samarbete med Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd. för att utöka och förbättra återvinningskapaciteten för begagnade dryckeskartonger i landet.

Behovet av en effektiv och hållbar infrastruktur för kartongåtervinning i Vietnam fick Tetra Pak och Dong Tien att gå samman för att utöka landets återvinningskapacitet. I ett gemensamt initiativ investerade Tetra Pak och Dong Tien tillsammans över 3,5 miljoner euro för att uppgradera och utöka Dong Tiens återvinningsfabrik.

a person in a white helmet working on a machine

Dong Tiens återvinningsfabrik

notebook made by recycled cartons on a table

Produkter tillverkade av återvunna kartongförpackningar

Genom förbättringarna har man nästan fördubblat fabrikens kapacitet att separera pappret i mjölkförpackningar, som numera uppgår till imponerande 17 000 ton/år. Den nya återvinningslinjen möjliggör också produktion av återvunnen pappersmassa av hög kvalitet som kan användas för att tillverka produkter med stort kommersiellt värde, exempelvis servetter och kontorspapper.

Den utökade återvinningskapaciteten har gett flera viktiga fördelar. Dong Tiens fabrik kan numera hantera betydligt större volymer av begagnade dryckeskartonger och därmed bidra till högre återvinningstal och mer hållbar resursanvändning. Produktionen av återvunnen pappersmassa av hög kvalitet har möjliggjort produktion av värdefulla produkter och bidrar ytterligare till en cirkulär ekonomi och intäkter för insamlingsföretagen.

Genom initiativet har ett utländskt företag inom förpackningslösningar för första gången investerat i ökad kapacitet för Vietnams återvinningsindustri.

Tetra Paks och Dong Tiens framgångsrika samarbete banar väg för ytterligare innovationer och framsteg i Vietnams kartongåtervinningsindustri. Tillsammans ska de fortsätta arbetet med att utveckla ett robust ekosystem för kartongåtervinning, vinna erkännande och stöd från myndigheter, livsmedels- och dryckesproducenter och andra intressenter som ett led i deras gemensamma målsättning om ett grönare och miljömedvetet Vietnam.