2018-08-01
HONDURAS

​​​​​​​​​​​​​​Bekämpa undernäring med hjälp av mjölk i Honduras

Mejeribranschen i Honduras har potential att främja barnnutrition och förbättra jordbrukarnas försörjningsmöjligheter. Tetra Pak samarbetar med kunden Lacthosa och den honduranska regeringen för att stärka mejeribranschen genom att ge småbrukare tekniskt stöd och hjälp med tekniköverföring. 

Utmaningen

Livsmedelssäkerhet och näringstillförsel är stora utmaningar i Honduras. Enligt FN:s livsmedelsprogram har landet en fattigdomsnivå på 68 procent, och vart fjärde barn lider av kronisk undernäring.

Trots att jordbruket är den viktigaste ekonomiska sektorn i Honduras är mejeribranschen väldigt ojämnt utvecklad (endast 35 procent av den årliga mejeriproduktionen bearbetas industriellt). Den genomsnittliga mjölkproduktionen per ko är endast 3,4 liter per dag, och boskapen används ofta för flera olika syften, vilket påverkar jordbrukens lönsamhet på lång sikt. Landets genomsnittliga mjölkkonsumtion är också låg.

Initiativet

Med våra erfarenheter i andra länder har Tetra Laval Food for Development och Tetra Pak Central America & Caribbean tillsammans med vår lokala kund Lacthosa genomfört ett projekt med mjölkproduktionscentra. ”Vi har anslutit oss till detta fantastiska initiativ och har därmed bekräftat vårt engagemang för mejerisektorn. Som företag har vi tagit oss an utmaningen att hjälpa mjölkbönderna att leverera hälsosamma produkter till honduranska familjer.” – Elena Kafie, Vice President, Lacthosa.

Tetra Laval Food for Development har hjälpt Lacthosa att utföra initiala utvärderingar av jordbruken samt utbildning av jordbrukarna. Vi har samlat baslinjedata i tre regioner, och projektet omfattar nu 1 013 jordbruk. Under 2018 vill vi öka täckningen till 1 240 jordbruk.

Värdet

Det största värdet för småbrukarna är att Lacthosa samlar upp deras mjölk och ger dem tillgång till marknaden. ”Som en av Lachtosas mjölkbönder är jag tacksam för stödet och rådgivningen jag får via projektet med mjölkproduktionscenter. Jag har sett utvecklingen vi har haft och den återspeglas i dag i att vi levererar mjölk av högre kvalitet.” – Héctor Ferreira, mjölkbonde.

Tetra Laval Food for Developments mejeriexpert håller för närvarande på och utbildar Lacthosas rådgivningskonsulenter i utfodring och näringslära, mjölkhygien, kvalitet, djurhälsa och fortplantning.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet som vi har utvecklat inom ramen för mjölkproduktionscenterprojektet tillsammans med Tetra Laval Food for Development och Tetra Pak. Det har bidragit till att stärka våra relationer med mjölkleverantörerna. Hittills har 15 av våra rådgivningskonsulenter och över 100 småbrukare fått utbildning med hjälp av den kompetens som Tetra Laval Food for Development tillhandahållit. Man kan redan se en förbättring av mjölkkvaliteten.” - Christopher Millensted, Head of Supplier Development vid Lacthosa.

Framtiden

Vi siktar på att nå ut till ytterligare 200 jordbruk med det här initiativet under 2018. Över tid kommer programmet att förbättra mjölkkvaliteten, kvantiteten och småbrukarnas lönsamhet ytterligare. Vi hoppas att det här initiativet för mjölkproduktionsutveckling snart kommer att leda till ett återinförande av landets skolmjölksprogram och därmed förbättra barns näringsstatus och utveckling. 

Jordbrukare med kor i Honduras