2019-06-27
DÜSSELDORF, TYSKLAND

Samarbete för att förbättra värdet av återvinning

​På Tetra Pak ser vi återvinning som en viktig faktor för att skapa en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom livsmedels- och dryckesindustrin. Och även om vi sett uppmuntrande framsteg när det gäller insamling, sortering och återvinning av begagnade dryckeskartonger behöver vi göra mer. Speciellt när det gäller att öka värdet av de återvunna materialen från våra förpackningar så att de kan användas till industriprodukter med högt värde och stora volymer.

​Vi arbetar med ett ökat antal återvinningsföretag och andra intressenter inom återvinningskedjor för att driva en lönsam och hållbar affärslösning. Vårt samarbete med Furukawa Electric är ett utmärkt exempel.

​Under de senaste tre åren har vi agerat som viktig kunskapspartner och kontaktskapare, som arbetar nära dem med att utveckla ny teknik och utrustning som regenererar dubbla hållfastheten hos polymer och aluminium (PolyAl) från förbrukade dryckeskartonger.

​I åratal har pappersfibrerna som återvinns omvandlats till pappersmassa av hög kvalitet för användning i både industri‑ och konsumentprodukter. Återvinningskapaciteten och återvinningsvärdet för PolyAl saknas dock för närvarande. Det innebär att våra förpackningar inte anses vara helt återvinningsbara.

​Det som är bra med Furukawas nya teknik är att polyAl kan användas för att göra material jämförbart med glasfiberförstärkt plast men till en mycket lägre kostnad. Detta möjliggör mer krävande användningsområden och därmed ett högre värde på materialet. Det här är viktigt – för när du ökar värdet av förbrukade dryckeskartonger stärks värdekedjan för insamling av dryckeskartonger.

​Tetra Pak pratade nyligen med Furukawa vid AMI Plast Recycling Technology Conference​ i Düsseldorf för att gå djupare in på denna banbrytande teknik och vad som är nästa steg.