Samarbetar för förbättrad näringstillförsel i Centralamerika

Nutrition Institute of Central America and PanamaINCAP – Nutrition Institute of Central America och Panama – grundades 1949 med uppdraget att verka för livsmedelssäkerhet och näringstillförsel i Latinamerika. INCAP utvecklade näringsersättningen Incaparina, ett proteinrikt näringspulver baserat på soja- och majsmjöl och berikat med järn, zink, kalcium och vitaminer. Incaparina-pulvret har använts som kosttillskott i regionen sedan 1960-talet.

Under 2008 ingick Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development ett samarbete med INCAP med stöd från vår kund Alimentos SA för att utveckla en drickfärdig variant av Incaparina. Tanken bakom dryckesformatet av Incaparina var att göra det lättare att distribuera som kosttillskott till avlägsna områden på landsbygden där det inte finns tillgång till kylförvaring och rent vatten.

Lokal utmaning

UNICEFEnligt UNICEF lever mer än hälften av befolkningen i Guatemala i fattigdom och 15 procent i extrem fattigdom. Och bland ursprungsbefolkningen på landsbygden ökar denna andel till 72 procent. Många barn i Guatemala lider av fattigdom och undernäring. Fyra av tio barn under fem år är kroniskt undernärda och nästan fem procent av barnen lider av hämmad tillväxt.

Att nå ut till barnen med säker näring är svårt på grund av den bristfälliga infrastrukturen i de flesta skolor. Dessutom är Guatemala hårt drabbat av klimatförändringarna med torka och våldsamma stormar och ett vulkanutbrott, utöver det svåra ekonomiska läget i landet. Kostnaden för skadorna och förlusterna som väderhändelserna orsakat i landet har uppskattats till cirka 25 procent av statsbudgeten.

Skolbarn med Incaparina-drycker

Lösning

Tetra Brik aseptiska kartongförpackningar2009 förpackades den drickfärdiga Incaparina i Tetra Brik® Aseptic 200 ml. Mellanstora dryckeskartonger introducerades. Sedan 2010 finns drycken även med choklad- och jordgubbssmak förutom originalversionen.

Till skolmåltiderna i Guatemala valdes dryckeskartongstorleken 200 ml eftersom den var idealisk för näringstillförsel för barn. Dessutom kräver Incaparina i dryckeskartonger ingen kyltransport eller kylförvaring i skolorna. Detta är särskilt viktigt för skolor på landsbygden där lämplig infrastruktur saknas.  Dryckeskartongerna är dessutom lätta att hantera för barnen när de ska dricka ur den. Det är också den enda lokalproducerade spannmåls- och sojabaserade produkt som finns tillgänglig i det här formatet och vänder sig till de mest utsatta socioekonomiska grupperna.

Resultat

Sedan 2009 används Incaparina i Tetra Brik aseptiska dryckeskartonger inom olika statliga näringsprogram, till exempel nöd- och katastrofhjälpsprogram för svårt undernärda barn på landsbygden. Förutom att den används i skomåltidtider i Guatemala har den använts i skolmåltidsprogram och samhällsprogram i Belize, El Salvador och Panama.  Den finns också att köpa hos återförsäljare på den kommersiella marknaden.

Acceptansstudier i skolor har visat en bred acceptans för den drickfärdiga Incaparina-varianten. Mer än 96 procent av barnen gillar den.

Skolflickor med Incaparina-drycker