Hemligheten bakom lufttäta separatorer

Tetra Paks konstruktionskoncept för separatorer, med det slutna, lufttäta (eller hermetiska) systemet, eliminerar begränsningarna med öppna (eller halvöppna) separatorer. Det lufttäta systemet innebär en varsammare process för vätskan som dessutom nästan halverar energiförbrukningen.

Till exempel förbrukar en Tetra Pak AirTight-separator för varm mjölkseparering med en kapacitet på ca 55 000 liter i timmen och utrustad med ett lågtryckssystem ungefär 24 kW. Motsvarande traditionell halvöppen separator förbrukar ungefär 50 kW. Den här möjligheten att sänka energikostnaderna med upp till femtio procent skapas av det slutna, lufttäta systemet, som minskar friktionen och därmed kräver mindre energi.

Slutsats: hemligheten bakom lufttäta separatorer

Vad är det för skillnad på öppna och slutna separatorer och vilket passar bäst till dig och dina produkter?

Slutsats: hemligheten bakom lufttäta separatorer

Vad är det för skillnad på öppna och slutna separatorer och vilket passar bäst till dig och dina produkter?

Infografik: Fem skäl att välja en lufttät separator

Det finns två typer av moderna separatorer: halvöppna och slutna (eller lufttäta). Ladda ned infografiken för att läsa om fem viktiga sätt som en lufttät separator kan gynna ditt företag.

Illustration av ett halvöppet system och en lufttät separator

Relaterade artiklar